Materiały

Co nowego w arytmologii?

2016-12-09
W ciągu ostatniego roku mogliśmy zaobserwować liczne postępy w dziedzinie elektrofizjologii klinicznej. Artykuły z prasy światowej donosiły o nowych lekach przeciwkrzepliwych zapobiegających udarom jako powikłaniu migotania przedsionków.
Materiały

Leczenie arytmii

2016-12-09
Istnieją dziesiątki typów arytmii, różniących się objawami, ciężkością przebiegu, prognozą kliniczną oraz możliwościami leczenia.
Materiały

Przedwczesne skurcze komorowe

2016-12-09
To jedna z najczęściej występujących arytmii. Powstaje w wyniku zbyt szybkiego rozprzestrzenienia się impulsu w komorach, co powoduje przedwczesny skurcz.
Materiały

Migotanie przedsionków (AF)

2016-12-09
Migotanie przedsionków (AF) są to nieregularne i chaotyczne skurcze zlokalizowane w górnych jamach serca, czyli w przedsionkach.
Materiały

Migotanie komór

2016-12-09
Jest to niezwykle szybki i chaotyczny rytm wywodzący się z komór, prowadzący do całkowitej utraty koordynacji skurczów komór i skutkujący całkowitym upośledzeniem krążenia krwi co w efekcie prowadzić może do twz. nagłego zgonu sercowego.
Materiały

Częstoskurcze nadkomorowe (SVT)

2016-12-09
Częstoskurcze nadkomorowe to rodzaj arytmii, która objawia się (jest zlokalizowana) nad komorami serca.
Materiały

Bradykardia i blok serca

2016-12-09
Bradykardia znaczy po prostu ?wolny rytm serca?. Może wystąpić w związku z wieloma różnymi stanami np. blokiem serca.
Materiały

Rodzaje bloków serca

2016-12-09
Blok odnogi pęczka Hisa. Bloki przedsionkowo-komorowe (AV)
Materiały

Nagły zgon sercowy

2016-12-09
Nagły zgon sercowy występuje, gdy pacjent poddany jest nagłemu, bardzo szybkiemu rytmowi serca jak: migotanie komór, częstoskurcz komorowy i rzadziej częstoskurcz nadkomorowy.
Materiały

Kołatania serca

2016-12-09
Kołatania serca są to nieprzyjemne uczucie przyspieszonej, niemiarowej lub dokuczliwie mocnej pracy serca. 
Materiały

Omdlenia

2016-12-09
Omdlenie jest to krótkotrwała, ustępująca samoistnie, utrata przytomności i napięcia mięśniowego (co doprowadza do upadku).
Wydarzenia

Współczesne metody leczenia przeciwkrzepliwego

2016-12-08
Już na początku zeszłego stulecia w Wiedniu Carl J. Rothberger i Heinrich Winterberg oraz sir Thomas Lewis w Londynie niezależnie od siebie dokonali pierwszego w historii elektrokardiograficznego zapisu migotania przedsionków (AF) .
Materiały

Nawrotny częstoskurcz węzłowy AVNRT

2016-12-08
AVNRT jest najczęstszą postacią tachykardii nadkomorowej.
Wydarzenia

TELEKARDIOLOGIA - Szybciej! Taniej! Bezpieczniej!

2016-12-08
Serdecznie zapraszamy na spotkanie dla pacjentów i lekarzy 13.11.2014r w Pałacu Staszica PAN na Krakowskim Przedmieściu o godz. 16.00.
Materiały

Choroby tarczycy a serce

2016-12-08
W marcu 2013 roku w prestiżowym periodyku Circulation ukazał się artykuł dotyczący powiązań pomiędzy chorobami tarczycy a sercem.
Materiały

The YOGA My Heart Study

2016-12-08
Wpływ ćwiczenia Jogi na ilość arytmii i jakość życia u pacjentów z napadowym migotaniem przedsionków
Materiały

Arytmie w ciąży

2016-12-08
Palpitacje serca są często dolegliwością w czasie ciąży. O ile zaburzenia rytmu serca mogą zostać uchwycone u ponad 60% osób poniżej 40rż. to nie jest niczym dziwnym, że stan taki nasila się w czasie znacznego obciążenia organizmu jaki stanowi ciąża.
Materiały

Kwasy Omega-3 w profilaktyce chorób sercowo- naczyniowych

2016-12-08
Kwasy omega-3 (n-3 PUFA) tj. Kwas eikozaheksoenowy i dokozaheksoenowy są obecne głównie w olejach pochodzenia rybiego oraz w komercyjnie dostępnych suplementach diety.
Materiały

Menopauza: czynniki ryzyka nagłego zgonu sercowego (NZK)

2016-12-08
Wraz ze starzeniem się populacji istotnie wzrasta ryzyko chorób układu sercowo- naczyniowego obejmujące ryzyko wystąpienia nagłego zgonu sercowego.
Materiały

Sen: zaburzenia oddychania przy wszczepionym ICD

2016-12-08
Zaburzenia oddychania w czasie snu u pacjentów z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem (ICD) - czynnik ryzyka zgonu?
Materiały

Troponina: posłaniec czy aktor?

2016-12-08
Troponina (cTn) jest markerem biologicznym uszkodzenia mięśnia sercowego. Nowe generacje ultraczułych testów są w stanie wykryć śladowe ilości tego białka nawet u zdrowych osób.
Materiały

Biegaj dla zdrowia ...ale z umiarkowaną prędkością i nie za daleko

2016-12-08
Podczas wojny grecko- perskiej w 490 r p.n.e Phillipides grecki posłaniec przebiegł ponad 40km z Maratonu do Aten niosąc wieści o greckim zwycięstwie.
Materiały

Obturacyjny bezdech senny a ryzyko udaru

2016-12-08
Obturacyjny bezdech senny może zwiększać ryzyko udaru u pacjentów z migotaniem przedsionków: odniesienie do skali CHADS2
Materiały

Bezdech senny po ablacji RF

2016-12-08
Obturacyjny bezdech senny jako predyktor nawracającego migotania przedsionków u pacjentów po zabiegu ablacji RF
Materiały

Ćwiczenia sportowe a migotanie przedsionków

2016-12-08
Pacjenci z migotaniem przedsionków stanowią coraz większą grupę chorych. Światowi eksperci są zgodni, co do tego że mamy do czynienia epidemią migotania przedsionków.
Materiały

Sahaja Joga. Wartościowe wsparcie w leczeniu arytmii?

2016-12-08
Joga to jeden z sześciu systemów filozofii indyjskiej i zbiór dyscyplin duchowych. Joga zajmuje się związkami między ciałem, umysłem, świadomością i duchem.
Materiały

PocketECG

2016-02-08
Bardzo ważnym nurtem telemedycyny jest telekardiologia. Należy zaznaczyć, że jest ona zarazem jedną z jej najstarszych gałęzi.
Materiały

Zespół Wolffa-Parkinsona-White?a

2015-12-07
W 1913 roku lekarze z Nowego Jorku, Cohn i Fraser, przedstawili opis "przypadku napadowego częstoskurczu o wątpliwym, prawdopodobnie komorowym, pochodzeniu, z szerokim zespołem QRS".
Wydarzenia

Nekrolog profesora Franciszka Walczaka

2015-11-30
Msza święta żałobna została odprawiona 5.12.2015 o godzinie 12.00w kościele św. Jana Ewangelisty i Apostoła na Harendzie, a poniej nastąpiło odprowadzenie na cmentarz na Harendzie w Zakopanem.
Materiały

Zespół Brugadów

2015-11-11
Zespół Brugadów jest dziedzicznie uwarunkowaną (autosomalnie dominująco, z niepełną penetracją genową) arytmogenną chorobą.
Materiały

Częstoskurcz przedsionkowy (AT)

2015-05-07
Częstoskurcz przedsionkowy (AT) może mieć charakter napadowy lub utrwalony, zwykle rytm przedsionków utrzymuje się w granicach 100 ? 250/min.
Materiały

Światowa Karta Praw Pacjenta z Migotaniem Przedsionków

2015-03-08
Wspieramy Światową Kartę Praw Pacjenta z Migotaniem Przedsionków! Bądź sygnatariuszem Karty już dziś!
Wydarzenia

Spotkanie inauguracyjne

2015-03-08
Spotkanie inauguracyjne Stowarzyszenia Pacjentów z Zaburzeniami Rytmu Serca dnia 3.03.2014
Materiały

Nagły zgon sercowy u młodych sportowców

2015-03-08
W ostatnim numerze periodyku Journal of American College of Cardiology ukazał się ważny i niezwykle ciekawy artykuł dotyczący nagłych zgonów sercowych u młodych sportowców.
Materiały

Idiopatyczne migotanie przedsionków

2015-03-08
Idiopatyczne migotanie przedsionków zwane też samotnym (?lone?) jest od dawna postulowaną formą migotania przedsionków.

Zapisz się do naszego Newslettera