Nasi specjaliści

Śp. Prof. Franciszek Walczak

Profesor Walczak od lat wykonywał badania elektrofizjologiczne, a w kwietniu 1992 roku wykonał samodzielnie pierwszą w Polsce ablację RF częstoskurczu węzłowego. Od tego czasu, w kierowanej przez niego Samodzielnej Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej, a później Klinice Zaburzeń Rytmu Serca wykonywane były pionierskie w Polsce lub jako jedne z pierwszych w świecie zabiegi –  pierwsza ablacja u dzieci (1994 rok), pierwsza ablacja rzekomych włókien Mahaima (1994 rok), ablacja ogniskowego AF (1996 rok), pierwsze ablacje PVT u pacjentów z chorobą wieńcową (2002 rok), ablacje z pnia płucnego oraz katecholaminergicznego PVT (odpowiednio 2004 i 2005 rok).  W 2003 roku Profesor rozpoczął wraz ze współpracownikami szkolenie w zakresie ablacji zespołu doc. dr hab. Katarzyny Bieganowskiej. Odtąd wiele wysiłku poświęcał na to, by dzielić się swoim wielkim doświadczeniem i ogromną wiedzą z kolejnymi pokoleniami elektrofizjologów. Stworzył szkołę, z której wywodzi się wielu polskich specjalistów z zakresu elektrofizjologii, a ci często szkolą następne zespoły.

Prof. Łukasz Szumowski - kierownik Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca w Instytucie Kardiologii w Aninie, obecnie Minister Zdrowia.

Profesor Szumowski wykonuje zabiegi elektrofizjologiczne w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie oraz szkoli zespoły medyczne w zakresie elektrofizjologii i ablacji. Przeprowadził ponad 1000 zabiegów jako pierwszy operator, a razem z prof. Franciszkiem Walczakiem przeprowadził ok. 400 zabiegów ablacji na 3000 jakie do tej pory wykonano na terenie całego kraju. Publikuje we wiodących pismach amerykańskich oraz współpracuje z Politechniką Warszawską w zakresie wizualizacji i analizy podłoża arytmii. W związku z objęciem funkcji Ministra Zdrowia czasowo zawiesił swoją działalność medyczną.

Prof. Katarzyna Bieganowska - kierownik Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej w Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Dr hab. n. med. Paweł Derejko - kardiolog, przez wiele lat pracował jako elektrofizjolog w Klinice Zaburzeń Rytmu Serca w Instytucie Kardiologii w Aninie, obecnie Ordynator Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych w Szpitalu MEDICOVER w Warszawie

Dr n. med. Piotr Urbanek - kardiolog, elektrofizjolog z Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca w Instytucie Kardiologii w Aninie

Dr n. med. Michał Orczykowski - kardiolog, elektrofizjolog z Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca w Instytucie Kardiologii w Aninie

Dr Maria Miszczak-Knecht - kardiolog, elektrofizjolog z Kliniki Kardiologii Instytutu Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, absolwentka I Wydzialu Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny); specjalizacje: II stopnia w zakresie pediatrii, kardiologia dziecięca, wiedzę i doświadczenie w kardiologii dziecięcej zdobywała również w Royal Brompton Heart and Lung Institute w Londynie oraz w Alberta University w Edmonton w Kanadzie.

Dr Andrzej Hasiec - kardiolog, elektrofizjolog z Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca w Instytucie Kardiologii w Aninie

Dr Grzegorz Warmiński - kardiolog, elektrofizjolog z Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca w Instytucie Kardiologii w Aninie

Dr Maciej Bieganowski - kardiolog, lekarz z Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca w Instytucie Kardiologii w Aninie

Zapisz się do naszego Newslettera