O projekcie

"Serce dla arytmii - dzieci" to nasz najnowszy projekt, który tworzymy od listopada 2018 roku.
Właśnie wtedy rozpoczęliśmy ścisłą współpracę z Panią Profesor Katarzyną Bieganowską oraz Panią Doktor Marią Miszczak-Knecht, czyli jednymi z najwybitniejszych specjalistów w kardiologii dziecięcej w Polsce, na co dzień pracującymi w międzyleskim Instytucie "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka".

Naszym głównym celem jest działanie na rzecz dzieci i młodzieży z zaburzeniami rytmu serca. Planujemy propagowanie wiedzy dotyczącej diagnostyki, leczenia oraz życia codziennego najmłodszych pacjentów z arytmią poprzez organizowanie wykładów, odczytów, konferencji, seminariów i szkoleń. Ważne dla naszych pacjentów są wspólne spotkania, wyjazdy integracyjne (kolonie, obozy), zwłaszcza dla dzieci i młodzieży po implantacji stymulatora serca czy kardiowertera-defibrylatora. Wiele z tych dzieci i ich rodzin wymaga słabo obecnie dostępnej pomocy psychologicznej czy rehabilitacji – myślimy o zajęciu się również tym problemem.

Naszym marzeniem jest także współudział w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i szkoleniu kadry lekarskiej, pielęgniarskiej i techników w zakresie elektrofizjologii, zwłaszcza dziecięcej poprzez organizację spotkań i szkoleń zawodowych, dofinansowywanie wyjazdów kadry medycznej na sympozja, kongresy i szkolenia zagraniczne, organizowanie i dofinansowywanie wymiany naukowej pomiędzy referencyjnymi ośrodkami w kraju i za granicą. Planujemy też wspieranie działalności wydawniczej: plakaty, pomoc w przygotowaniu i publikacji broszur dla pacjentów i rodziców, materiałów naukowych oraz podręczników dla kadry medycznej.

Mamy wielką nadzieję, że już niebawem będziemy mogli się pochwalić efektami tej współpracy i zaprezentujemy program, który będzie istotnym wsparciem dla dzieci zmagających się z arytmiami oraz dla ich rodziców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisz się do naszego Newslettera