O Stowarzyszeniu

STOWARZYSZENIE - misja i wizja

Misją Stowarzyszenia „Serce dla Arytmii” jest przekazywanie rzetelnej wiedzy na temat arytmii, czynników sprzyjających ich wystąpieniu oraz groźnych powikłań a także promowanie zachowań prozdrowotnych przeciwdziałających powstawaniu arytmii. Stowarzyszenie prowadzi działalność informacyjną głównie za pośrednictwem własnego portalu internetowego a także poprzez tworzenie nowoczesnych programów informacyjnych dla chorych i ich opiekunów w formie wydawnictw (podręczniki, biuletyny, plakaty, ulotki) oraz bezpośrednich szkoleń i spotkań edukacyjnych.

Stowarzyszenie zajmuje się także rozpowszechnianiem rezultatów badań naukowych w dziedzinie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji osób z zaburzeniami rytmu serca. Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, placówkami służby zdrowia, mediami oraz innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi umożliwia Stowarzyszeniu sprawowanie służby na rzecz osób z arytmią i innymi chorobami serca.

Łącząc ze sobą lekarzy i pacjentów borykających się z zaburzeniami rytmu serca, Stowarzyszenie chce udzielić im wsparcia pozwalającego radzić sobie z chorobą. Poprzez wymianę informacji między pacjentami a środowiskiem medycznym, tworzy się spójna i silna grupa ludzi patrzących na problem arytmii z wielu perspektyw. Grupa, której działania zwiększają świadomość społeczną problemu zaburzeń rytmu serca w Polsce i na świecie.

Zapisz się do naszego Newslettera