Materiały

Badania kardiologiczne

2018-12-16
Materiały

Wpływ alkoholu na serce

2018-12-09
Materiały

Ablacja podłoża zaburzeń rytmu serca - Epikardialnej

2018-12-09
Materiały

Obturacyjny bezdech senny

2017-12-09
Materiały

Zabiegi kardiologiczne - opisy

2017-12-09
Zapraszamy do zapoznania się z opisami zabiegów kardiologicznych, o jakie najczęściej pytają pacjenci podczas wizyt u kardiologa
Materiały

Ciekawe przypadki medyczne

2016-12-16
Ciekawe przypadki medyczne
Materiały

Wszczepialne kardiowertery i stymulatory u dzieci

2016-12-09
Prawidłowo funkcjonujące serce naprzemiennie kurczy się i rozkurcza, powodując tzw. bicie serca.
Materiały

Migotanie przedsionków jako choroba społeczna

2016-12-09
Migotanie przedsionków, bez względu na zastosowany sposób klasyfikacji, zdaniem światowych autorytetów stanowi epidemię XXI wieku.
Materiały

Arytmie u dzieci. Zaburzenia rytmu serca i przewodzenia

2016-12-09
Węzeł zatokowo-przedsionkowy, zwany też węzłem zatokowym, jest nadrzędnym ośrodkiem bodźcotwórczym; rytm zatokowy to rytm prawidłowy.
Materiały

Częstoskurcz komorowy (VT)

2016-12-09
Częstoskurcz komorowy  (VT) obejmuje arytmie powstałe poniżej rozwidlenia pęczka Hisa, o szerokim spektrum od bezobjawowego nieutrwalonego częstoskurczu do utrwalonej szybkiej arytmii, która może spowodować nagły zgon sercowy.
Materiały

Zespół Wolffa-Parkinsona-White?a

2016-12-09
W 1913 roku lekarze z Nowego Jorku, Cohn i Fraser, przedstawili opis "przypadku napadowego częstoskurczu o wątpliwym, prawdopodobnie komorowym, pochodzeniu, z szerokim zespołem QRS".
Materiały

Częstoskurcz przedsionkowy (AT)

2016-12-09
Częstoskurcz przedsionkowy (AT) może mieć charakter napadowy lub utrwalony, zwykle rytm przedsionków utrzymuje się w granicach 100 ? 250/min.  Powstaje w przedsionkach, najczęściej poza węzłem zatokowym.

Zapisz się do naszego Newslettera