Materiały

Zespół chorej zatoki

2016-12-09
Materiały

Trzepotanie przedsionków

2016-12-09
Materiały

Czym są arytmie?

2016-12-09
Materiały

Podstawy budowy i funkcjonowania serca

2016-12-09
Materiały

Co nowego w arytmologii?

2016-12-09
W ciągu ostatniego roku mogliśmy zaobserwować liczne postępy w dziedzinie elektrofizjologii klinicznej. Artykuły z prasy światowej donosiły o nowych lekach przeciwkrzepliwych zapobiegających udarom jako powikłaniu migotania przedsionków.
Materiały

Leczenie arytmii

2016-12-09
Istnieją dziesiątki typów arytmii, różniących się objawami, ciężkością przebiegu, prognozą kliniczną oraz możliwościami leczenia.
Materiały

Przedwczesne skurcze komorowe

2016-12-09
To jedna z najczęściej występujących arytmii. Powstaje w wyniku zbyt szybkiego rozprzestrzenienia się impulsu w komorach, co powoduje przedwczesny skurcz.
Materiały

Migotanie przedsionków (AF)

2016-12-09
Migotanie przedsionków (AF) są to nieregularne i chaotyczne skurcze zlokalizowane w górnych jamach serca, czyli w przedsionkach.
Materiały

Migotanie komór

2016-12-09
Jest to niezwykle szybki i chaotyczny rytm wywodzący się z komór, prowadzący do całkowitej utraty koordynacji skurczów komór i skutkujący całkowitym upośledzeniem krążenia krwi co w efekcie prowadzić może do twz. nagłego zgonu sercowego.
Materiały

Częstoskurcze nadkomorowe (SVT)

2016-12-09
Częstoskurcze nadkomorowe to rodzaj arytmii, która objawia się (jest zlokalizowana) nad komorami serca.
Materiały

Bradykardia i blok serca

2016-12-09
Bradykardia znaczy po prostu ?wolny rytm serca?. Może wystąpić w związku z wieloma różnymi stanami np. blokiem serca.
Materiały

Rodzaje bloków serca

2016-12-09
Blok odnogi pęczka Hisa. Bloki przedsionkowo-komorowe (AV)

Zapisz się do naszego Newslettera