Trzepotanie przedsionków

FOTO: Shutterstock

Trzepotanie przedsionków jest dość powszechną arytmią o właściwościach zbliżonych do migotania przedsionków.


Często współistnieje z migotaniem przedsionków u tych samych pacjentów. Istotną różnicę stanowi fakt, że trzepotanie przedsionków jest zwykle regularne w swoim rytmie, a migotanie przedsionków jest nieregularne. Charakterystyczny obraz EKG przedstawia tzw. zęby piły, ale tylko w niektórych odprowadzeniach. Leczenie trzepotania przedsionków może być znakomicie wykonane przy pomocy zabiegu ablacji RF.

127 0

Jakie są objawy trzepotania przedsionków?

Objawy trzepotania przedsionków są niemal nieodróżnialne od tych towarzyszących migotaniu przedsionków. A co ważniejsze, podobnie jak pacjenci z AF, pacjenci z trzepotaniem są często nieświadomi zaburzeń rytmu serca aż do rozwinięcia się niewydolności serca.

Co powoduje trzepotanie przedsionków?

Wszystko co powoduje migotanie przedsionków może również prowadzić do rozwoju trzepotania. Chociaż trzepotanie przedsionków często rozwija się u pacjentów zupełnie zdrowych, to występuje też u znacznej liczby pacjentów po operacjach kardiochirurgicznych, jako efekt blizn w przedsionku. 

127 1

Konsekwencje trzepotania przedsionków

Wszystkie następstwa migotania przedsionków mogą wystapić również w przebiegu trzepotania, włączając w to udar mózgu. Co ważne, długotrwałe i niekontrolowane trzepotanie przedsionków może też prowadzić do rozwoju poważnej w skutkach niewydolności serca. Co rozumiałe, serce które przez długo pompuje krew z bardzo szybkim rytmem, z czasem ulega osłabieniu, a jego praca przestaje być efektywna.

Możliwości lecznicze

Opcje leczenia są bardzo zbliżone do tych, stosowanych przy zdiagnozowanym migotaniu przedsionków. Właściwie wszystkie postaci trzepotania przedsionków mogą być całkowicie wyleczone poprzez zabieg ablacji RF. W typowej postaci trzepotania przedsionków, wskaźnik wyleczeń utrzymuje się na poziomie około 98%, a w formach atypowych 80-90%.Czytaj również

Wpływ alkoholu na serce

Alkohol jest ulubioną używką Polaków. Ogólnie znany jest jego szkodliwy wpływ, jaki alkohol (w nadmiarze) wywiera na na wątrobę, trzustkę, mózg i wiele innych narządów.

Omdlenia

Omdlenie jest to krótkotrwała, ustępująca samoistnie, utrata przytomności i napięcia mięśniowego (co doprowadza do upadku).

The YOGA My Heart Study

Wpływ ćwiczenia Jogi na ilość arytmii i jakość życia u pacjentów z napadowym migotaniem przedsionków

Bloki serca

Bloki przedsionkowo- komorowe dotyczy zaburzeń przewodnictwa w układzie bodźco - przewodzącym między przedsionkiem a komorą.

Artykuły powiązane

Materiały

Migotanie przedsionków i leczenie przeciwzakrzepowe

2018-12-09
Materiały

Migotanie przedsionków jako choroba społeczna

2016-12-09
Materiały

Częstoskurcz przedsionkowy (AT)

2016-12-09

Zapisz się do naszego Newslettera