Choroby tarczycy a serce

W marcu 2013 roku w prestiżowym periodyku Circulation ukazał się artykuł dotyczący powiązań pomiędzy chorobami tarczycy a sercem.


Objawy z układu sercowo- naczyniowego oraz symptomy choroby tarczycy należą do grupy najczęściej wykrywanych w czasie badania klinicznego. Objawy ze strony serca są powiązane zarówno z niedoczynnością jak i nadczynnością tarczycy. Dzięki znajomości mechanizmów komórkowych działania hormonów tarczycy można wyjaśnić wpływ choroby tarczycy na układ sercowo- naczyniowy- rzut serca, ciśnienie tętnicze, opór naczyniowy czy zaburzenia rytmu serca. Znajomość tych powiązań jest szczególnie ważna, gdyż niejednokrotnie wyleczenie choroby tarczycy będącej chorobą podstawową powoduje całkowite ustąpienie objawów sercowych.

Autorzy artykułu opisują wpływ hormonów tarczycowych na układ krwionośny oraz podsumowują wytyczne na temat diagnostyki I leczenia tego schorzenia. Szczególną uwagę zwracają na poamiodaronową nadczynność tarczycy, będącą skutkiem leczenia zaburzeń rytmu serca amiodaronem.

Nadczynność tarczycy

Serce reaguje na wszelkie zaburzenia czynności tarczycy. Zwiększona produkcja hormonów tarczycy może powodować poważne zaburzenia funkcji serca takie jak:

? niewydolność serca lub miażdżyca,
? wzrost ciśnienia krwi,
? migotanie przedsionków,
? przyśpieszony metabolizm,
? częstoskurcz serca,
? niemiarowość (arytmia) serca,
? nadciśnienie tętnicze,
? ból w klatce piersiowej i kołatanie serca.

Choroby tarczycy stanowią powszechny problem zdrowotny i zaobserwowanie u siebie objawów zaburzeń ze strony tego gruczołu powinno skłonić do szybkiego kontaktu z lekarzem rodzinnym, a w dalszej perspektywie z endokrynologiem i niejednokrotnie kardiologiem.

Thyroid Disease and the Heart Irwin Klein, MD; Sara Danzi, PhD. (Circulation. 2007;116:1725-1735.)Czytaj również

Co nowego w arytmologii?

W ciągu ostatniego roku mogliśmy zaobserwować liczne postępy w dziedzinie elektrofizjologii klinicznej. Artykuły z prasy światowej donosiły o nowych lekach przeciwkrzepliwych zapobiegających udarom jako powikłaniu migotania przedsionków.

Menopauza: czynniki ryzyka nagłego zgonu sercowego (NZK)

Wraz ze starzeniem się populacji istotnie wzrasta ryzyko chorób układu sercowo- naczyniowego obejmujące ryzyko wystąpienia nagłego zgonu sercowego.

Światowa Karta Praw Pacjenta z Migotaniem Przedsionków

Wspieramy Światową Kartę Praw Pacjenta z Migotaniem Przedsionków! Bądź sygnatariuszem Karty już dziś!

AF - Migotanie przedsionków

Migotanie przedsionków (AF) jest najczęściej diagnozowaną arytmią i dotyczy niemal 2% populacji światowej.  Częstość występowania wzrasta z wiekiem I niemal 9% osób po 80 roku życia prezentuje obajwy migotania.

Zapisz się do naszego Newslettera