Menopauza: czynniki ryzyka nagłego zgonu sercowego (NZK)

Wraz ze starzeniem się populacji istotnie wzrasta ryzyko chorób układu sercowo- naczyniowego obejmujące ryzyko wystąpienia nagłego zgonu sercowego.


Nasze rozumienie etiologii I czynników ryzyka nagłego zgonu sercowego jest nadal ograniczone w porównaniu z szeroką wiedzą na temat zawału serca czy udaru. Jednocześnie, trudno jest prowadzić rzetelne badania ze względu na różne, często rozbieżne definicje NZK publikowane w literaturze światowej.

Nagły zgon sercowy dotyczy około 300- 350 tysięcy Amerykanów każdego roku z zapadalnością szacowaną na 0,1-0,2%. Chociaż, jest to sytuacja rzadsza niż wspomniane zawał czy udar mózgu to jednak można przypuszczać, że NZK odpowiada za 13% naturalnych śmierci w populacji amerykańskiej I stanowi jedną z wiodących przyczyn zgonów w Ameryce.

Dotychczas, etiologia NZK u kobiet jest jeszcze bardziej mglista, ze względu na niską reprezentację kobiet w badaniach dotyczących NZK i doświadczają rzadziej epizodów NZK niż mężczyźni. Kilka badań opublikowanych dotychczas sugeruje, że współistniejąca choroba wieńcowa jest słabszym czynnikiem rokowniczym u kobiet więc inne czynniki ryzyka mogą mieć duże znaczenie. Częstość nagłych zgonów sercowych zmieniała się w czasie i w zależności od płci: częstotliwość NZK u mężczyzn obniżała się szybciej niż u kobiet we wszystkich grupach wiekowych w latach 1989 i 1998.

W grudniu 2013 w JACC ukazała się praca autorstwa Bertoia et all. , której autorzy postanowili oszacować roczną zapadalność na nagły zgon sercowy I zidentyfikować czynniki ryzyka NZK u kobiet po okresie menopauzy. Celem badania, było również zidentyfikowanie czynników ryzyka o charakterze socjodemograficznym, psychologicznym, tradycyjnym, fizjologicznym oraz behawioralnym oraz zdeterminowanie populacyjnych grup ryzyka NZK wśród kobiet po menopauzie.

Autorzy pracy przebadali 161,808 kobiet biorących udział w badaniach Women?s Health Initiative. Kobiety były rekrutowane z ogólnoamerykańskiej bazy danych do badań klinicznych włączone między 1993 a 1998 i obserwowane do sierpnia 2009. Pierwszym punktem końcowym badania było wystąpienie NZK zdefiniowanego jako śmierć następująca w ciągu 1 godziny od wystąpienia objawów klinicznych lub w ciągu 1 godziny od czasu kiedy członek badania był widziany bez objawów a śmierć nastąpiła w mechanizmie innym niż zawał serca. 418 kobiet doświadczyło NZK. Zapadalność na NZK oszacowano na 2.4/10,000 kobiet/ rok. Zidentyfikowano następujące czynniki ryzyka NZK: starszy wiek, rasa afroamerykańska, palenie tytoniu, szybkie tętno, wysoki wskaźnik talia-biodro, podniesiona ilość białych krwinek, niewydolność serca w wywiadach, cukrzyca, choroba wieńcowa, oraz nadciśnienie tętnicze. W populacji największym ryzykiem obarczone są osoby z nadciśnieniem tętniczym, podniesionym wskaźnikiem talia-biodro oraz z zawałem serca w wywiadach.

Podsumowując, autorzy badania zwracają uwagę, że tradycyjne czynniki ryzyka choroby wieńcowej grają ważną rolę w wystąpieniu NZK. Podkreślają też, że zidentyfikowano też czynniki ryzyka NZK z innych grup, a przeszło połowa kobiet po menopauzie doświadczających NZK nie miało wcześniej żadnej diagnostyki w kierunku choroby wieńcowej.

Bertoia et al. Sudden Cardiac Death in Post-Menopausal Women, JACC Vol. 60, No. 25, 2012 :2674?82Czytaj również

Migotanie przedsionków jako choroba społeczna

Migotanie przedsionków, bez względu na zastosowany sposób klasyfikacji, zdaniem światowych autorytetów stanowi epidemię XXI wieku.

Badania kardiologiczne

Jak stawiana jest diagnoza arytmii? Wykaz badań kariologicznych

Trzepotanie przedsionków

Trzepotanie przedsionków może być przejściowym zaburzeniem rytmu serca lub stanowić przewlekłą i nawracającą chorobę.

The YOGA My Heart Study

Wpływ ćwiczenia Jogi na ilość arytmii i jakość życia u pacjentów z napadowym migotaniem przedsionków

Artykuły powiązane

Materiały

Nagły zgon sercowy

2016-12-09

Zapisz się do naszego Newslettera