Menopauza: czynniki ryzyka nagłego zgonu sercowego (NZK)

Wraz ze starzeniem się populacji istotnie wzrasta ryzyko chorób układu sercowo- naczyniowego obejmujące ryzyko wystąpienia nagłego zgonu sercowego.


Nasze rozumienie etiologii I czynników ryzyka nagłego zgonu sercowego jest nadal ograniczone w porównaniu z szeroką wiedzą na temat zawału serca czy udaru. Jednocześnie, trudno jest prowadzić rzetelne badania ze względu na różne, często rozbieżne definicje NZK publikowane w literaturze światowej.

Nagły zgon sercowy dotyczy około 300- 350 tysięcy Amerykanów każdego roku z zapadalnością szacowaną na 0,1-0,2%. Chociaż, jest to sytuacja rzadsza niż wspomniane zawał czy udar mózgu to jednak można przypuszczać, że NZK odpowiada za 13% naturalnych śmierci w populacji amerykańskiej I stanowi jedną z wiodących przyczyn zgonów w Ameryce.

Dotychczas, etiologia NZK u kobiet jest jeszcze bardziej mglista, ze względu na niską reprezentację kobiet w badaniach dotyczących NZK i doświadczają rzadziej epizodów NZK niż mężczyźni. Kilka badań opublikowanych dotychczas sugeruje, że współistniejąca choroba wieńcowa jest słabszym czynnikiem rokowniczym u kobiet więc inne czynniki ryzyka mogą mieć duże znaczenie. Częstość nagłych zgonów sercowych zmieniała się w czasie i w zależności od płci: częstotliwość NZK u mężczyzn obniżała się szybciej niż u kobiet we wszystkich grupach wiekowych w latach 1989 i 1998.

W grudniu 2013 w JACC ukazała się praca autorstwa Bertoia et all. , której autorzy postanowili oszacować roczną zapadalność na nagły zgon sercowy I zidentyfikować czynniki ryzyka NZK u kobiet po okresie menopauzy. Celem badania, było również zidentyfikowanie czynników ryzyka o charakterze socjodemograficznym, psychologicznym, tradycyjnym, fizjologicznym oraz behawioralnym oraz zdeterminowanie populacyjnych grup ryzyka NZK wśród kobiet po menopauzie.

Autorzy pracy przebadali 161,808 kobiet biorących udział w badaniach Women?s Health Initiative. Kobiety były rekrutowane z ogólnoamerykańskiej bazy danych do badań klinicznych włączone między 1993 a 1998 i obserwowane do sierpnia 2009. Pierwszym punktem końcowym badania było wystąpienie NZK zdefiniowanego jako śmierć następująca w ciągu 1 godziny od wystąpienia objawów klinicznych lub w ciągu 1 godziny od czasu kiedy członek badania był widziany bez objawów a śmierć nastąpiła w mechanizmie innym niż zawał serca. 418 kobiet doświadczyło NZK. Zapadalność na NZK oszacowano na 2.4/10,000 kobiet/ rok. Zidentyfikowano następujące czynniki ryzyka NZK: starszy wiek, rasa afroamerykańska, palenie tytoniu, szybkie tętno, wysoki wskaźnik talia-biodro, podniesiona ilość białych krwinek, niewydolność serca w wywiadach, cukrzyca, choroba wieńcowa, oraz nadciśnienie tętnicze. W populacji największym ryzykiem obarczone są osoby z nadciśnieniem tętniczym, podniesionym wskaźnikiem talia-biodro oraz z zawałem serca w wywiadach.

Podsumowując, autorzy badania zwracają uwagę, że tradycyjne czynniki ryzyka choroby wieńcowej grają ważną rolę w wystąpieniu NZK. Podkreślają też, że zidentyfikowano też czynniki ryzyka NZK z innych grup, a przeszło połowa kobiet po menopauzie doświadczających NZK nie miało wcześniej żadnej diagnostyki w kierunku choroby wieńcowej.

Bertoia et al. Sudden Cardiac Death in Post-Menopausal Women, JACC Vol. 60, No. 25, 2012 :2674?82Czytaj również

Idiopatyczne migotanie przedsionków

Idiopatyczne migotanie przedsionków zwane też samotnym (?lone?) jest od dawna postulowaną formą migotania przedsionków.

Co nowego w arytmologii?

W ciągu ostatniego roku mogliśmy zaobserwować liczne postępy w dziedzinie elektrofizjologii klinicznej. Artykuły z prasy światowej donosiły o nowych lekach przeciwkrzepliwych zapobiegających udarom jako powikłaniu migotania przedsionków.

Obturacyjny bezdech senny a ryzyko udaru

Obturacyjny bezdech senny może zwiększać ryzyko udaru u pacjentów z migotaniem przedsionków: odniesienie do skali CHADS2

Zespół Wolffa-Parkinsona-White?a

W 1913 roku lekarze z Nowego Jorku, Cohn i Fraser, przedstawili opis "przypadku napadowego częstoskurczu o wątpliwym, prawdopodobnie komorowym, pochodzeniu, z szerokim zespołem QRS".

Artykuły powiązane

Materiały

Nagły zgon sercowy

2016-12-09

Zapisz się do naszego Newslettera