Nagły zgon sercowy

Nagły zgon sercowy występuje, gdy pacjent poddany jest nagłemu, bardzo szybkiemu rytmowi serca jak: migotanie komór, częstoskurcz komorowy i rzadziej częstoskurcz nadkomorowy.


Tak szybki rytm serca rzędu 250-300 uderzeń na minutę skutkuje brakiem efektywności w przepompowywaniu krwi przez serce, co w efekcie prowadzi do niedokrwienia, niedotlenienia i zgonu.

Jakie są objawy nagłego zgonu sercowego?
W większości wypadków nie ma objawów poprzedzających nagły zgon sercowy. Niektórzy pacjenci przed tym zdarzeniem skarżą się na utraty przytomności i świadomości.

Co powoduje nagły zgon sercowy?
Czynniki ryzyka są tożsame z tymi dla migotania komór oraz częstoskurczów komorowych. Zwykle występuje u pacjentów z poważnie uszkodzonym sercem lub jako efekt choroby genetycznej.

Możliwości leczenia
Podobnie jak w migotaniu komór, nie ma innej opcji jak wszczepienie defibrylatora.Czytaj również

Zespół Wolffa-Parkinsona-White?a

W 1913 roku lekarze z Nowego Jorku, Cohn i Fraser, przedstawili opis "przypadku napadowego częstoskurczu o wątpliwym, prawdopodobnie komorowym, pochodzeniu, z szerokim zespołem QRS".

Częstoskurcz komorowy (VT)

Częstoskurcz komorowy  (VT) obejmuje arytmie powstałe poniżej rozwidlenia pęczka Hisa, o szerokim spektrum od bezobjawowego nieutrwalonego częstoskurczu do utrwalonej szybkiej arytmii, która może spowodować nagły zgon sercowy.

Co nowego w arytmologii?

W ciągu ostatniego roku mogliśmy zaobserwować liczne postępy w dziedzinie elektrofizjologii klinicznej. Artykuły z prasy światowej donosiły o nowych lekach przeciwkrzepliwych zapobiegających udarom jako powikłaniu migotania przedsionków.

Arytmie u dzieci. Zaburzenia rytmu serca i przewodzenia

Węzeł zatokowo-przedsionkowy, zwany też węzłem zatokowym, jest nadrzędnym ośrodkiem bodźcotwórczym; rytm zatokowy to rytm prawidłowy.

Artykuły powiązane

Materiały

Menopauza: czynniki ryzyka nagłego zgonu sercowego (NZK)

2016-12-08

Zapisz się do naszego Newslettera