Nagły zgon sercowy

Nagły zgon sercowy występuje, gdy pacjent poddany jest nagłemu, bardzo szybkiemu rytmowi serca jak: migotanie komór, częstoskurcz komorowy i rzadziej częstoskurcz nadkomorowy.


Tak szybki rytm serca rzędu 250-300 uderzeń na minutę skutkuje brakiem efektywności w przepompowywaniu krwi przez serce, co w efekcie prowadzi do niedokrwienia, niedotlenienia i zgonu.

Jakie są objawy nagłego zgonu sercowego?
W większości wypadków nie ma objawów poprzedzających nagły zgon sercowy. Niektórzy pacjenci przed tym zdarzeniem skarżą się na utraty przytomności i świadomości.

Co powoduje nagły zgon sercowy?
Czynniki ryzyka są tożsame z tymi dla migotania komór oraz częstoskurczów komorowych. Zwykle występuje u pacjentów z poważnie uszkodzonym sercem lub jako efekt choroby genetycznej.

Możliwości leczenia
Podobnie jak w migotaniu komór, nie ma innej opcji jak wszczepienie defibrylatora.Czytaj również

Zespół Brugadów

Zespół Brugadów jest dziedzicznie uwarunkowaną (autosomalnie dominująco, z niepełną penetracją genową) arytmogenną chorobą.

Częstoskurcze nadkomorowe (SVT)

Częstoskurcze nadkomorowe to rodzaj arytmii, która objawia się (jest zlokalizowana) nad komorami serca.

Co nowego w arytmologii?

W ciągu ostatniego roku mogliśmy zaobserwować liczne postępy w dziedzinie elektrofizjologii klinicznej. Artykuły z prasy światowej donosiły o nowych lekach przeciwkrzepliwych zapobiegających udarom jako powikłaniu migotania przedsionków.

Kołatania serca

Kołatania serca są to nieprzyjemne uczucie przyspieszonej, niemiarowej lub dokuczliwie mocnej pracy serca. 

Artykuły powiązane

Materiały

Menopauza: czynniki ryzyka nagłego zgonu sercowego (NZK)

2016-12-08

Zapisz się do naszego Newslettera