Migotanie przedsionków (AF)

Migotanie przedsionków (AF) są to nieregularne i chaotyczne skurcze zlokalizowane w górnych jamach serca, czyli w przedsionkach.


Prowadzą do uczucia nieregularnego rytmu serca i szybkiego pulsu. Migotanie przedsionków stanowi jedno z najczęstszych zaburzeń rytmu serca u pacjentów po 65 roku życia.

Źródło tego zaburzenia rytmu zwykle zlokalizowane jest w tzw. żyłach płucnych uchodzących do tylnej ściany lewego przedsionka. W związku z tym, ten właśnie obszar serca jest zwykle terenem działania w zabiegu ablacji migotania przedsionków. Migotanie przedsionków może być podzielone na dwa główne typy: napadowe migotanie przedsionków oraz utrwalone migotanie przedsionków.

Jakie są objawy migotania przedsionków?

Zaskakujące jest, że wielu pacjentów z migotaniem przedsionków jest zupełnie bezobjawowych albo wykazują tylko minimalne objawy. U dużej liczby pacjentów migotanie przedsionków jest diagnozowane przypadkiem podczas rutynowych badań. Niektórzy pacjenci zauważają tylko krążeniowe objawy AF i narzekają na zmęczenie, osłabienie czy duszności. Inni z kolei zauważają nieregularne bicie serca określane często jako palpitacje.

Co powoduje migotanie przedsionków?

Wiek jest najważniejszym czynnikiem powstawania migotania przedsionków. U ponad 10% osób w wieku powyżej 80 lat wykazuje się migotanie przedsionków. Innymi częstymi przyczynami są: wysokie ciśnienie krwi, niewydolność serca, choroba zastawek, nadczynność tarczycy, choroby płuc oraz operacje na otwartym sercu. Coraz częściej spotyka się pacjentów z ?izolowanym migotaniem przedsionków? lub AF bez uchwytnej przyczyny.

Najniebezpieczniejszą konsekwencją migotania przedsionków jest udar mózgu. Może on wystąpić w związku z tym, że nieregularne skurcze przedsionków mogą spowodować powstanie skrzepliny w lewym przedsionku, która poprzez naczynia tętnicze dostanie się do mózgu powodując udar. Innymi poważnymi konsekwencjami AF są niewydolność serca oraz omdlenia.

121 1


Możliwości leczenia

Jest wiele opcji postępowania z pacjentem z migotaniem przedsionków. Najważniejsze wydaje się zapobieganie powstawaniu zakrzepów w mózgu poprzez stosowanie leków przeciwkrzepliwych. Możliwe jest również zastosowanie leczenia farmakologicznego, gdzie podając odpowiednie leki zwalnia się rytm serca. Kolejnym możliwym leczeniem jest kardiowersja przywracająca normalny rytm serca. Niezwykle skuteczną i coraz powszechniejszą metodą leczenia migotania przedsionków jest zabieg ablacji.

121 2Czytaj również

Kwasy Omega-3 w profilaktyce chorób sercowo- naczyniowych

Kwasy omega-3 (n-3 PUFA) tj. Kwas eikozaheksoenowy i dokozaheksoenowy są obecne głównie w olejach pochodzenia rybiego oraz w komercyjnie dostępnych suplementach diety.

MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW - praktyczny przewodnik dla pacjentów

MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW - praktyczny przewodnik dla pacjentów

Rodzaje bloków serca

Blok odnogi pęczka Hisa. Bloki przedsionkowo-komorowe (AV)

Wszczepialne kardiowertery i stymulatory u dzieci

Prawidłowo funkcjonujące serce naprzemiennie kurczy się i rozkurcza, powodując tzw. bicie serca.

Artykuły powiązane

Materiały

Migotanie przedsionków i leczenie przeciwzakrzepowe

2018-12-09
Materiały

Migotanie przedsionków jako choroba społeczna

2016-12-09
Materiały

Częstoskurcz przedsionkowy (AT)

2016-12-09

Zapisz się do naszego Newslettera