Migotanie przedsionków (AF)

Migotanie przedsionków (AF) są to nieregularne i chaotyczne skurcze zlokalizowane w górnych jamach serca, czyli w przedsionkach.


Prowadzą do uczucia nieregularnego rytmu serca i szybkiego pulsu. Migotanie przedsionków stanowi jedno z najczęstszych zaburzeń rytmu serca u pacjentów po 65 roku życia.

Źródło tego zaburzenia rytmu zwykle zlokalizowane jest w tzw. żyłach płucnych uchodzących do tylnej ściany lewego przedsionka. W związku z tym, ten właśnie obszar serca jest zwykle terenem działania w zabiegu ablacji migotania przedsionków. Migotanie przedsionków może być podzielone na dwa główne typy: napadowe migotanie przedsionków oraz utrwalone migotanie przedsionków.

Jakie są objawy migotania przedsionków?

Zaskakujące jest, że wielu pacjentów z migotaniem przedsionków jest zupełnie bezobjawowych albo wykazują tylko minimalne objawy. U dużej liczby pacjentów migotanie przedsionków jest diagnozowane przypadkiem podczas rutynowych badań. Niektórzy pacjenci zauważają tylko krążeniowe objawy AF i narzekają na zmęczenie, osłabienie czy duszności. Inni z kolei zauważają nieregularne bicie serca określane często jako palpitacje.

Co powoduje migotanie przedsionków?

Wiek jest najważniejszym czynnikiem powstawania migotania przedsionków. U ponad 10% osób w wieku powyżej 80 lat wykazuje się migotanie przedsionków. Innymi częstymi przyczynami są: wysokie ciśnienie krwi, niewydolność serca, choroba zastawek, nadczynność tarczycy, choroby płuc oraz operacje na otwartym sercu. Coraz częściej spotyka się pacjentów z ?izolowanym migotaniem przedsionków? lub AF bez uchwytnej przyczyny.

Najniebezpieczniejszą konsekwencją migotania przedsionków jest udar mózgu. Może on wystąpić w związku z tym, że nieregularne skurcze przedsionków mogą spowodować powstanie skrzepliny w lewym przedsionku, która poprzez naczynia tętnicze dostanie się do mózgu powodując udar. Innymi poważnymi konsekwencjami AF są niewydolność serca oraz omdlenia.

121 1


Możliwości leczenia

Jest wiele opcji postępowania z pacjentem z migotaniem przedsionków. Najważniejsze wydaje się zapobieganie powstawaniu zakrzepów w mózgu poprzez stosowanie leków przeciwkrzepliwych. Możliwe jest również zastosowanie leczenia farmakologicznego, gdzie podając odpowiednie leki zwalnia się rytm serca. Kolejnym możliwym leczeniem jest kardiowersja przywracająca normalny rytm serca. Niezwykle skuteczną i coraz powszechniejszą metodą leczenia migotania przedsionków jest zabieg ablacji.

121 2Czytaj również

Podstawy budowy i funkcjonowania serca

By zrozumieć jakąkolwiek arytmię należy dysponować podstawową wiedzą z zakresu anatomii i fizjologii serca. 

Słowniczek pojęć

Zachęcamy do zapoznania się z tematycznym słowniczkiem pojęć

Nawrotny częstoskurcz węzłowy AVNRT

AVNRT jest najczęstszą postacią tachykardii nadkomorowej.

Idiopatyczne migotanie przedsionków

Idiopatyczne migotanie przedsionków zwane też samotnym (?lone?) jest od dawna postulowaną formą migotania przedsionków.

Artykuły powiązane

Materiały

Migotanie przedsionków i leczenie przeciwzakrzepowe

2018-12-09
Materiały

Migotanie przedsionków jako choroba społeczna

2016-12-09
Materiały

Częstoskurcz przedsionkowy (AT)

2016-12-09

Zapisz się do naszego Newslettera