O Fundacji

Fundacja - misja i wizja

Fundacja ?Serce dla Arytmii? jest organizacją skupiającą wiodących polskich specjalistów zajmujących się zaburzeniami rytmu serca i chcących dzielić się swoim doświadczeniem i umiejętnościami zarówno ze środowiskiem lekarzy jak i pacjentów.  Organizując staże w renomowanych polskich ośrodkach elektroterapii, Fundacja umożliwia lekarzom zdobycie umiejętności gwarantujących wykonywanie zawodu na najwyższym poziomie. Zapewniając wysoką jakość kształcenia przyszłych elektrofizjologów, Fundacja organizuje sympozja oraz szkolenia pod okiem wybitnych polskich specjalistów z dziedziny kardiologii.

Głównym celem Fundacji jest edukacja lekarzy w zakresie arytmologii, aby swoją wiedzą i doświadczeniem najlepiej służyli pacjentom. Działania Fundacji skupiają się wokół pomocy lekarzom chcącym specjalizować się w leczeniu zaburzeń rytmu serca.  

Promując temat zaburzeń rytmu serca w debacie społecznej oraz wśród organów administracji państwowej, Fundacja zwraca uwagę na problem arytmii w Polsce, ich konsekwencje zdrowotne, właściwą diagnostykę i leczenie. Organizacja poprzez działania edukacyjne wspiera polskie środowisko lekarzy arytmologów pozwalając im na rozwijanie swoich umiejętności na światowym poziomie.

Zapisz się do naszego Newslettera