Wyniki wyszukiwania

Materiały

Migotanie przedsionków i leczenie przeciwzakrzepowe

2018-12-09,
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z ostatniego spotkania edukacyjnego dla Pacjentów Serca dla Arytmii, które odbyło się 19 grudnia 2017 roku.
czytaj dalej
Materiały

Migotanie przedsionków jako choroba społeczna

2016-12-09,
Migotanie przedsionków, bez względu na zastosowany sposób klasyfikacji, zdaniem światowych autorytetów stanowi epidemię XXI wieku.
czytaj dalej
Materiały

Częstoskurcz przedsionkowy (AT)

2016-12-09,
Częstoskurcz przedsionkowy (AT) może mieć charakter napadowy lub utrwalony, zwykle rytm przedsionków utrzymuje się w granicach 100 ? 250/min.  Powstaje w przedsionkach, najczęściej poza węzłem zatokowym.
czytaj dalej
Materiały

Trzepotanie przedsionków

2016-12-09,
Trzepotanie przedsionków może być przejściowym zaburzeniem rytmu serca lub stanowić przewlekłą i nawracającą chorobę.
czytaj dalej
Materiały

AF - Migotanie przedsionków

2016-12-09,
Migotanie przedsionków (AF) jest najczęściej diagnozowaną arytmią i dotyczy niemal 2% populacji światowej.  Częstość występowania wzrasta z wiekiem I niemal 9% osób po 80 roku życia prezentuje obajwy migotania.
czytaj dalej
Materiały

Zespół chorej zatoki

2016-12-09,
Znany również jako zespół tachy-brady, zespół chorej zatoki jest częstą grupą zaburzeń rytmu serca wynikających z niewydolności węzła przedsionkowo-zatokowego.
czytaj dalej
Materiały

Trzepotanie przedsionków

2016-12-09,
Trzepotanie przedsionków jest dość powszechną arytmią o właściwościach zbliżonych do migotania przedsionków.
czytaj dalej
Materiały

Co nowego w arytmologii?

2016-12-09,
W ciągu ostatniego roku mogliśmy zaobserwować liczne postępy w dziedzinie elektrofizjologii klinicznej. Artykuły z prasy światowej donosiły o nowych lekach przeciwkrzepliwych zapobiegających udarom jako powikłaniu migotania przedsionków.
czytaj dalej
Materiały

Migotanie przedsionków (AF)

2016-12-09,
Migotanie przedsionków (AF) są to nieregularne i chaotyczne skurcze zlokalizowane w górnych jamach serca, czyli w przedsionkach.
czytaj dalej
Materiały

Rodzaje bloków serca

2016-12-09,
Blok odnogi pęczka Hisa. Bloki przedsionkowo-komorowe (AV)
czytaj dalej
Strona 1 z 2

Polecamy

Zapisz się do naszego Newslettera