The YOGA My Heart Study

Wpływ ćwiczenia Jogi na ilość arytmii i jakość życia u pacjentów z napadowym migotaniem przedsionków


W marcowym numerze Journal of American College of Cardiology ukazał się artykuł dotyczący wpływu ćwiczenia jogi na jakość życia i ilość napadów u pacjentów z napadowym migotaniem przedsionków. Analizowano również częstość występowania depresji u tych pacjentów.

Według światowych autorytetów Joga wywiera dodatni wpływ na zdrowie, jednak Autorzy artykułu podkreślają, że nadal nie wiemy czy Joga redukuje całkowitą ilość arytmii u pacjentów cierpiących na napadowe migotanie przedsionków. Badacze obserwowali przez 3 miesiące grupę pacjentów z objawowym migotaniem przedsionków ćwiczących jogę przez co najmniej 60 minut tygodniowo.

Wyniki badania oceniono przy użyciu obiektywnej skali jakości życia (SF-36) oraz holterowskich zapisów rytmu serca. Wyniki badania pokazały, że Joga redukowała ilość napadów arytmii, tak objawowych jak i bezobjawowych (3.8 _ 3 vs. 2.1 _ 2.6, p _ 0.001 i 0.12 _ 0.44 vs. 0.04 _ 0.20; p _ 0.001) oraz poziom depresji i stresu (p _ 0.001) oraz poprawiała parametry jakości życia i funkcji fizycznych, ogólnego samopoczucia oraz funkcji społecznych (odpowiednio p _ 0.017, p _ 0.001, p _ 0.001,p _ 0.019, and p _ 0.001). Wykazano znaczący spadek częstości rytmu serca oraz ciśnienia krwi.
Podsumowując Autorzy badania zauważają, że u pacjentów z napadowym migotaniem przedsionków, Joga poprawia znacząco jakość życia i funkcje społeczne, a także redukuje całkowitą ilość napadów arytmii i działa pozytywnie na układ krążenia obniżając ciśnienie krwi.

Dhanunjaya Lakkireddy, MD,* Donita Atkins, RN,* Jayasree Pillarisetti, MD,* Kay Ryschon, MS,? Sudharani Bommana, MPHIL,* Jeanne Drisko, MD,? Subbareddy Vanga, MBBS, MS, ?Effect of Yoga on Arrhythmia Burden, Anxiety, Depression, and Quality of Life in Paroxysmal Atrial Fibrillation? J Am Coll Cardiol 2013;61:1177?82Czytaj również

Bezdech senny po ablacji RF

Obturacyjny bezdech senny jako predyktor nawracającego migotania przedsionków u pacjentów po zabiegu ablacji RF

Arytmie w ciąży

Palpitacje serca są często dolegliwością w czasie ciąży. O ile zaburzenia rytmu serca mogą zostać uchwycone u ponad 60% osób poniżej 40rż. to nie jest niczym dziwnym, że stan taki nasila się w czasie znacznego obciążenia organizmu jaki stanowi ciąża.

AF - Migotanie przedsionków

Migotanie przedsionków (AF) jest najczęściej diagnozowaną arytmią i dotyczy niemal 2% populacji światowej.  Częstość występowania wzrasta z wiekiem I niemal 9% osób po 80 roku życia prezentuje obajwy migotania.

Przedwczesne skurcze komorowe

To jedna z najczęściej występujących arytmii. Powstaje w wyniku zbyt szybkiego rozprzestrzenienia się impulsu w komorach, co powoduje przedwczesny skurcz.

Artykuły powiązane

Materiały

Migotanie przedsionków i leczenie przeciwzakrzepowe

2018-12-09
Materiały

Migotanie przedsionków jako choroba społeczna

2016-12-09
Materiały

Częstoskurcz przedsionkowy (AT)

2016-12-09

Zapisz się do naszego Newslettera