TELEMEDYCYNA

FOTO: Shutterstock

Jedna z najnowszych form świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej łącząca w sobie elementy telekomunikacji, informatyki oraz medycyny.


Dzięki wykorzystaniu nowych technologii pozwala ona przełamywać geograficzne bariery, pozwalając na wymianę specjalistycznych informacji przesyłając obrazy statyczne, jak i dynamiczne (przesyłanie najwyższej jakości obrazów EKG, USG czy MRI). Pozwala na diagnozę na odległość.

Nowoczesna technologia, wykorzystująca szybkie procesory i algorytmy do cyfrowego przetwarzania sygnałów, umożliwia przesyłanie obrazów o wysokiej rozdzielczości, a także interaktywną transmisję audiowizualną z wyjątkową dokładnością i czasie rzeczywistym.

Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii multimedialnej, wideokomunikacji oraz Internetu, rozwój telemedycyny umożliwił specjalistom przełamanie barier geograficznych, postawienie szybkiej diagnozy i zapewnienie opieki medycznej poprzez przesyłanie informacji ? zamiast podróży pacjentów lub lekarzy.

Telemedycyna jest przeznaczona w głównej mierze dla pacjentów, którzy z różnych powodów nie są mobilni i nie mogą przybyć na wizytę i badanie do lekarza, szpitala czy ośrodka zdrowia. Wielu pacjentów żyje poza granicami miast, w których dostęp do opieki zdrowotnej jest trudniejszy, telemedycyna stanie się w najbliższym czasie jednym z najważniejszych instrumentów ochrony zdrowia oraz znakomitym rozwiązaniem dla chorych.

Zalety telemedycyny:

? ułatwiony dostęp do pomocy medycznej w poważnych, nagłych przypadkach lub katastrofach naturalnych
? szybka diagnoza i pomoc medyczna w ratownictwie
? ułatwienie dostępu do specjalistycznej opieki medycznej mieszkańcom małych miast i wsi
? pomoc w usługach specjalistycznych oraz konsultacjach dla małych szpitali
? zmniejszona hospitalizacja i zredukowanie konieczności dojazdów pacjentów
? zmniejszone ogólne koszty leczenia i opieki zdrowotnej
? zwiększone możliwości szkolenia lekarzy oraz personelu medycznego

Wyróżnić można zasadniczo dwa typy działań telemedycznych:

1. Telemedycyna czasu rzeczywistego (ang. real-time). W tej metodzie wymagania dotyczące urządzeń technicznych i przepustowości sieci są wyższe niż w przypadku pierwszego typu. Przykładem może tu być wideokonferencja, która obejmuje zasięgiem wielu lekarzy. Dużą zaletą tej formy jest to, że wynik jest natychmiastowy. W razie potrzeby lekarz specjalista może zażądać dodatkowych informacji. Forma taka niesie za sobą dodatkowo korzyści edukacyjne dla lekarza oraz odpowiada oczekiwaniom pacjentów.

2. Telemedycyna oparta na wcześniejszym zapisie informacji dotyczących pacjenta (ang. pre-recorded). Ten typ telemedycyny polega na wysyłaniu np. obrazów w skompresowanej formie do konsultanta, który ogląda je w dogodnym dla siebie czasie, po czym wysyła zwrotnie do nadawcy ich opis. Metoda ta jest bardzo wygodna, ponieważ nie wymaga organizowania jednoczesnego spotkania lekarza specjalisty wraz z lekarzem rodzinnym oraz pacjentem.

Telemedycyna w Polsce

Coraz więcej lekarzy zdaje sobie sprawę, że telemedycyna powinna być celem współczesnych klinik i szpitali. Telemedycyna najprawdopodobniej już niedługo wartościowo uzupełni wszystkie gałęzie medycyny. Stanie się tak przede wszystkim ze względu na dobro pacjenta i jego ogólna wygodę. Chorzy nie powinni być narażani na ciągłe niegodności. Poza tym szybkie postawienie trafnej diagnozy jest oszczędnością, ponieważ dzięki temu pacjent nie musi korzystać z usług innych specjalistów. w Polsce możemy poszczycić się wieloma lekarzami, którzy znacząco przyczynili się do rozpowszechniania telemedycyny.

Zastosowanie telemedycyny

Usługi telemedyczne znajdują zastosowanie w diagnozowaniu i monitorowaniu zdrowia pacjentów w domu, zwłaszcza tych chorujących na serce, ale także cukrzyków czy astmatyków, jest już bardzo często praktykowane. Korzyści płynące z tego typu zastosowań czerpią obie strony: lekarze monitorują na bieżąco stan zdrowia swoich pacjentów obniżając tym samym koszty ekonomiczne utrzymania jednostek sanitarnych; pacjenci zyskują komfort lepszej jakości usług połączonej z wygodą, jaką jest przebywanie w dowolnym miejscu np. miejscu zamieszkania.

Przykładowe zastosowania telemedycyny:

? konsultacje specjalistyczne
? ratownictwo medyczne
? monitorowanie pacjentów i wyników leczenia
? badania kliniczne
? okresowe przeglądy
? długotrwałe leczenie
? medycyna powypadkowa

Telekardiologia

Bardzo ważnym nurtem telemedycyny jest telekardiologia. Należy zaznaczyć, że jest ona zarazem jedną z jej najstarszych metod. Dzięki zastosowaniu specjalistycznej aparatury, chory nie musi za każdym razem chodzić na kontrolę do lekarza. Oszczędza czas, a jednocześnie przeprowadza niezbędne badania w dogodnych warunkach, we własnym domu.

Telekardiologia to najstarszy kierunek telemedycyny, związany równocześnie z teleopieką domową. Polega on na badaniu pracy serca, czyli zapisie EKG, które wykonuje sam pacjent za pomocą specjalnego urządzenia. Aparat w postaci telemedycznego EKG, będący jednocześnie aparatem nadawczym, wysyła do lekarza, na odległość, uzyskane wyniki. Usługi tego rodzaju są szczególnie skierowane do osób, cierpiących na zaburzenia rytmu serca oraz chorobę wieńcową.

Docelowo zamierzeniem telekardiologii jest objęcie opieką wszystkich pacjentów, którzy mają objawy chorób układu krążeniowego. Opieka ta ma nadzorować daną osobę w ciągu całej doby. Natomiast ma polegać na zdalnej diagnostyce i na zdalnej kardiologicznej kontroli. Ponadto ma umożliwiać telekonsultacje z lekarzem oraz telemonitoring. Usługi telekardiologiczne mogą służyć doraźnej pomocy, a także pomocy osobom przewlekle chorym, wymagającym stałej opieki lekarskiej. W przyszłości większość pacjentów będzie leczona za pomocą komputera domowego. Sieci komputerowe będą łączyć pacjentów i lekarzy. Dowiedz się więcejCzytaj również

AVNRT

Nawrotny częstoskurcz węzłowy (AVNRT) występuje u około 0,2% dorosłych, głównie u kobiet. Nawrotny częstoskurcz węzłowy to przyspieszony, miarowy rytm serca o częstości 100-250/min, zwykle 140-220/min.

Choroby tarczycy a serce

W marcu 2013 roku w prestiżowym periodyku Circulation ukazał się artykuł dotyczący powiązań pomiędzy chorobami tarczycy a sercem.

Podstawy budowy i funkcjonowania serca

By zrozumieć jakąkolwiek arytmię należy dysponować podstawową wiedzą z zakresu anatomii i fizjologii serca. 

Sen: zaburzenia oddychania przy wszczepionym ICD

Zaburzenia oddychania w czasie snu u pacjentów z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem (ICD) - czynnik ryzyka zgonu?

Artykuły powiązane

Wydarzenia

TELEKARDIOLOGIA - Szybciej! Taniej! Bezpieczniej!

2016-12-08
Materiały

PocketECG

2016-02-08

Zapisz się do naszego Newslettera