Omdlenia

FOTO: Pixabay

Omdlenie jest to krótkotrwała, ustępująca samoistnie, utrata przytomności i napięcia mięśniowego (co doprowadza do upadku).


Omdlenia powodowane są niedotlenieniem mózgu wskutek zmniejszenia przepływu krwi przez mózg. Powrót świadomości następuje zwykle w ciągu kilkunastu sekund, sporadycznie dłużej. Omdlenia mogą wystąpić w każdym wieku, częstsze są u osób starszych. Według niektórych autorów nawet 40% zdrowej populacji doświadcza przynajmniej jednego omdlenia. Jest to zjawisko bardzo nieprzyjemne. Każdy kto zemdlał po raz pierwszy w życiu bez uchwytnej przyczyny powinien skonsultować się z lekarzem.

Przyczyny omdleń

Przyczyny łagodne są najczęstsze i zwykle związane z chwilowym zaburzeniem regulacji ciśnienia tętniczego krwi i częstości rytmu serca ? ciśnienie tętnicze jest bardzo niskie (?spada? nagle), a akcja serca jest wolna. Te omdlenia nazywa się wazowagalnymi.
Bardziej groźne omdlenia związane są z chorobami serca - omdlenia te nazywa się kardiogennymi.

Omdlenia odruchowe
Omdlenia wazowagalne: 

  • wyzwolone silnym emocjonalnym dyskomfortem (strach, ból, instrumentacja, zawłaszcza przy dużych tętnicach, widok krwi)
  • wyzwolone obciążeniem ortostatycznym

Omdlenia sytuacyjne :

  • kaszlowe
  • wywołane stymulacją ze strony układu pokarmowego (np. połykanie, defekacja, ból trzewny)
  • mikcyjne
  • powysiłkowe
  • poposiłkowe
  • inne (wywołane śmiechem, grą na instrumentach dętych, podnoszeniem ciężarów)

Zespół zatoki szyjnej
Formy atypowe bez ewidentnego czynnika spustowego lub o nietypowym przebiegu
Omdlenia związane z niedociśnieniem ortostatycznym
Pierwotna niedomoga autonomiczna: Zespół Shy'a-Dragera, zanik wieloukładowy, choroba Parkinsona, otępienie z ciałami Lewy'ego
Wtórna niedomoga autonomiczna w: cukrzycy, amyloidozie, mocznicy, uszkodzeniach rdzenia kręgowego
Polekowe ortostatyczne niedociśnienie: alkohol, leki wazodylatacyjne, diuretyki, fenotiazyny, antydepresanty.
Zmniejszenie krążącej objętości krwi: krwotoki, biegunki, wymioty itd

Omdlenie kardiogenne (sercowo-naczyniowe)

Zaburzenia rytmu jako pierwotna przyczyna:
Choroba strukturalna serca
inna: zatorowość płucna, ostre rozwarstwianie aorty, nadciśnienie płucne.

Omdlenia u dzieci i młodzieży

Omdlenie jest nagłą, krótkotrwałą utratą przytomności, towarzyszy jej obniżenie napięcia mięśni szkieletowych zwykle powodujące upadek. Incydent utraty przytomności zawsze jest niepokojącym objawem dla pacjenta i jego otoczenia. Często omdlenie poprzedzone jest objawami prodromalnymi jak: zblednięcie nadmierna potliwość, nudności, zawroty głowy, nagłe osłabienie, zaburzenia widzenia, mroczki przed oczyma. Przyczyną objawów prodromalnych czy utraty przytomności jest znaczne obniżenie lub zatrzymanie mózgowego przepływu krwi.

U dzieci i młodzieży omdlenia mogą być spowodowane wieloma przyczynami, najczęściej są one łagodne, ale zdarzają się również groźne, doprowadzające do nagłego zgonu. Najistotniejszym problemem klinicznym jest wyselekcjonowanie tej niewielkiej grupy młodych pacjentów z wysokim ryzykiem nagłej śmierci. Ustalenie przyczyny omdleń zwykle jest trudne i wymaga wielu badań, zwłaszcza, gdy występują sporadycznie. Rozpoznanie jest łatwiejsze, gdy incydenty pojawiają się często.

Przyjmuje się, że około 15% dzieci i młodzieży miało przed ukończeniem 18 roku życia przynajmniej jeden epizod omdlenia, występowanie jest częstsze dziewcząt w wieku 15 - 19 lat. Pacjenci z omdleniami to 0, 126% (125, 8: 100000) zgłaszających się do lekarzy w poradniach i 3% w izbach przyjęć, stanowią 1 - 6% przyjętych do szpitala. 

W populacji dzieci i młodzieży najczęstsze są omdlenia neurokardiogenne (wazowagalne) czy ortostatyczne stanowiąc około 70 - 80% incydentów, zwykle są łagodne, nieobarczone śmiertelnością. Omdlenia spowodowane przyczynami neurologicznymi, głównie padaczką, ocenia się na około 10%. Kardiologiczne podłoże incydentów utrat przytomności można udokumentować u około 5% pacjentów, najczęściej są to zaburzenia rytmu serca, rzadziej inne patologie sercowo ? naczyniowe, mogą jednak prowadzić do nagłego zgonu (śmiertelność oceniana jest na 18 ? 33%).

Powikłania omdleń

Ze względu na możliwość urazów mechanicznych w czasie upadku (złamanie ręki, wstrząs mózgu, uraz głowy itp.) trzeba podchodzić do omdleń poważnie, zapobiegać i, gdy wystąpią, leczyć .
Ponadto omdlenie może być sygnałem poważnej choroby, stąd potrzeba wyjaśnienia jego przyczyn. W każdym przypadku utraty przytomności należy zgłosić się do lekarza! Bardzo ważnym jest znalezienie przyczyny omdlenia i jak najszybsze rozpoczęcie leczenia. Czasami szczegółowa rozmowa lekarza z pacjentem wystarczy do postawienia odpowiedniej diagnozy, czasem niezbędne jest wykonanie badań.

Leczenie

Diagnostyka i leczenie omdleń są problemem złożonym. By właściwie postępować należy przede wszystkim poznać przyczynę omdleń. Istnieje szereg badań, które temu służą: EKG, badanie echokardiograficzne, rtg klatki piersiowej, próba pionizacyjna, badania laboratoryjne, EEG, tomografia komputerowa, badanie usg tętnic szyjnych i inne. O tym, jakie badania i w jakiej kolejności będą wykonane decyduje lekarz w oparciu o badanie fizykalne i wywiad z pacjentem.
Leczenie omdleń wazowagalnych polega przede wszystkim na unikaniu sytuacji, w których dochodzi do omdlenia (zwłaszcza długotrwałego stania w źle wentylowanych pomieszczeniach). Zaleca się poruszanie nogami przy długim staniu (w celu zwiększenia powrotu żylnego do serca). Dieta powinna zapewniać zwiększoną podaż soli i wody. W leczeniu farmakologicznym stosuje się najczęściej propranolol, metoprolol, czasem ponadto mineralokortykoidy. Postępowanie doraźne przy tego typu omdleniu polega na ułożeniu chorego w pozycji horyzontalnej z nogami powyżej poziomu głowy.
Leczenie omdleń kardiogennych zależy od zasadniczej patologii układu krążenia. Po ustaleniu przyczyny omdleń podejmuje się adekwatne postępowanie. Leczenie może być farmakologiczne, zachowawcze lub nawet kardiochirurgiczne.Czytaj również

Zespół chorej zatoki

Znany również jako zespół tachy-brady, zespół chorej zatoki jest częstą grupą zaburzeń rytmu serca wynikających z niewydolności węzła przedsionkowo-zatokowego.

Sahaja Joga. Wartościowe wsparcie w leczeniu arytmii?

Joga to jeden z sześciu systemów filozofii indyjskiej i zbiór dyscyplin duchowych. Joga zajmuje się związkami między ciałem, umysłem, świadomością i duchem.

Obturacyjny bezdech senny a ryzyko udaru

Obturacyjny bezdech senny może zwiększać ryzyko udaru u pacjentów z migotaniem przedsionków: odniesienie do skali CHADS2

Migotanie przedsionków i leczenie przeciwzakrzepowe

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z ostatniego spotkania edukacyjnego dla Pacjentów Serca dla Arytmii, które odbyło się 19 grudnia 2017 roku.

Zapisz się do naszego Newslettera