Obturacyjny bezdech senny

FOTO: Gregory Pappas on Unsplash

Obturacyjny bezdech senny wywiera poważny negatywny wpływ na wszystkie układy, w tym groźny wpływ na układ krążenia.


Osoby cierpiące na bezdech senny wykazują wzmożoną aktywność układu współczulnego oraz wysokie ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej i wystąpienia zaburzeń rytmu, w tym uporczywie nawracających napadów migotania przedsionków, komorowych zaburzeń rytmu i nagłego zgonu sercowego.

Czynniki ryzyka wystąpienia OBS

 • Otyłość/nadwaga,
 • Palenie tytoniu
 • Płeć męska
 • Obwód szyi > 43 cm u mężczyzn i > 40 cm u kobiet
 • Zmiany anatomiczne górnych dróg oddechowych
 • Deformacje budowy twarzoczaszki rozwojowe (zwykle uwarunkowane genetycznie, np. niedorozwój żuchwy) i pourazowe
 • Nadużywanie alkoholu oraz spożywanie alkoholu przed snem (alkohol zmniejsza napięcie mięśni gardła)
 • Wiek ? mężczyźni, zwykle > 35.?40. rż. kobiety, zwykle > 50. rż. (po menopauzie)
 • Leki uspokajające i nasenne ? fałszywe poczucie poprawy
 • Niedoczynność tarczycy
 • Akromegalia

W grupie chorych z OBS, w okresach chrapania i bezdechu stwierdza się gwałtowne zmiany częstości rytmu zatokowego z okresami zwolnienia rytmu, naprzemiennie z okresami gwałtownie narastającego przyspieszenia w następstwie narastania aktywności układu adrenergicznego.
Może to imitować zespół chorego węzła zatokowego tzw. zespół brady?tachykardia.

Dowiedziono że u osób z ciężką postacią OBS ryzyko wystąpienia migotania przedsionków było aż 4-krotnie większe w porównaniu z osobami z prawidłowym snem. Obturacyjny bezdech senny jest czynnikiem usposabiającym do wyzwalania migotania poprzez gwałtowne zmiany cyklu serca.
W następstwie fragmentacji snu i braku snu głębokiego ciśnienie tętnicze nie obniża się jak u zdrowych ? w konsekwencji ponad 50% pacjentów z OBS ma nadciśnienie tętnicze. Powtarzające się okresy bezdechu prowadzą do hipoksemii, hiperkapnii oraz gwałtownych zmian ciśnienia wewnątrz klatki piersiowej.

Występowanie OBS jest niezależnym czynnikiem ryzyka nagłego zgonu, a choroby powszechne w tej grupie chorych, takie jak nadciśnienie tętnicze, otyłość, cukrzyca, choroba niedokrwienna pogarszają rokowanie. Ocenia się, że aż 40% osób w tej grupie ma objawy zespołu bezdechu sennego.

Zespół bezdechu sennego może mieć różną etiologię i stopień nasilenia. Nawet jego łagodna postać, i nie wywołująca wyraźnych objawów dziennych, może usposabiać do nadciśnienia. Zespół stanowi niezwykłe wyzwanie dla lekarzy ? rodzinnego, jak i kardiologa, laryngologa, pulmonologa, czasem psychiatry.
Na problemy związane z OBS powinni być także wyczuleni psycholodzy i psychiatrzy. Niejednokrotnie to jego objawy są przyczyną złych relacji rodzinnych (spowodowane głośnym chrapaniem, zaburzeniami libido, rozdrażnieniem) oraz społecznych (obniżenie nastroju, kłótliwość, większe ryzyko wypadków komunikacyjnych) i skłaniają chorą osobę do szukania pomocy u psychologa.

dr Sierpiński RadosławCzytaj również

Nawrotny częstoskurcz węzłowy AVNRT

AVNRT jest najczęstszą postacią tachykardii nadkomorowej.

Bradykardia i blok serca

Bradykardia znaczy po prostu ?wolny rytm serca?. Może wystąpić w związku z wieloma różnymi stanami np. blokiem serca.

Specjalna broszura informacyjna na czas pandemii COVID19 dla pacjentów z migotaniem przedsionków

SPECJALNA BROSZURA INFORMACYJNA NA CZAS PANDEMII COVID19 DLA PACJENTÓW Z MIGOTANIEM PRZEDSIONKÓW

The YOGA My Heart Study

Wpływ ćwiczenia Jogi na ilość arytmii i jakość życia u pacjentów z napadowym migotaniem przedsionków

Artykuły powiązane

Materiały

Obturacyjny bezdech senny a ryzyko udaru

2016-12-08
Materiały

Bezdech senny po ablacji RF

2016-12-08

Zapisz się do naszego Newslettera