Przedwczesne skurcze komorowe

FOTO: Pixabay

To jedna z najczęściej występujących arytmii. Powstaje w wyniku zbyt szybkiego rozprzestrzenienia się impulsu w komorach, co powoduje przedwczesny skurcz.


Czym są przedwczesne skurcze komorowe?

Jest to jedna z najczęściej występujących arytmii. Powstaje w wyniku zbyt szybkiego rozprzestrzenienia się impulsu w komorach, co powoduje przedwczesny skurcz. Dlatego nazywana bywa przedwczesnymi skurczami komorowymi. Jest to skurcz przedwczesny, ponieważ występuje przed normalnym rytmem serca.

Jakie są symptomy przedwczesnych skurczów komorowych?

Najczęściej pacjenci narzekają na uczucie palpitacji serca. Chociaż, częściej niż galopujący rytm serca, podają ?przeskoczenie? lub uczucie braku uderzenia serca. Niektórzy pacjenci odczuwają coś w rodzaju zatrzymania serca a inni mają wrażenie ?podskakiwania? serca. W związku z tym, że uderzenie następuje przedwcześnie, następne powstaje dopiero po dłuższej przerwie, nazywanej wyrównawczą, stąd odczucie zatrzymania.

Co powoduje przedwczesne skurcze komorowe?

W większości przypadków pojedyncze skurcze przedwczesne występują u zdrowej populacji. Stres i pewne stymulanty (jak herbata, kawa czy alkohol) mogą podnosić częstość występowania skurczów przedwczesnych. W niewielkiej ilości przypadków, skurcze przedwczesne są spowodowane przez chorobę podstawową jaką może być zawał lub niewydolność serca.

Konsekwencje skurczów przedwczesnych

Większość skurczów przedwczesnych nie wymaga leczenia lub wymaga go w minimalnej ilości.

Możliwości leczenia

Większość opcji leczenia opiera się na maskowaniu nieprzyjemnych objawów choroby. Leki takie jak beta-adrenolityki czy blokery kanałów wapniowych są zwykle używane, choć z różnym rezultatem.

 122 1Czytaj również

Zespół chorej zatoki

Znany również jako zespół tachy-brady, zespół chorej zatoki jest częstą grupą zaburzeń rytmu serca wynikających z niewydolności węzła przedsionkowo-zatokowego.

Obturacyjny bezdech senny

Obturacyjny bezdech senny wywiera poważny negatywny wpływ na wszystkie układy, w tym groźny wpływ na układ krążenia.

Omdlenia

Omdlenie jest to krótkotrwała, ustępująca samoistnie, utrata przytomności i napięcia mięśniowego (co doprowadza do upadku).

The YOGA My Heart Study

Wpływ ćwiczenia Jogi na ilość arytmii i jakość życia u pacjentów z napadowym migotaniem przedsionków

Artykuły powiązane

Materiały

Częstoskurcz komorowy (VT)

2016-12-09
Materiały

Migotanie komór

2016-12-09
Materiały

Częstoskurcze nadkomorowe (SVT)

2016-12-09

Zapisz się do naszego Newslettera