Przedwczesne skurcze komorowe

FOTO: Pixabay

To jedna z najczęściej występujących arytmii. Powstaje w wyniku zbyt szybkiego rozprzestrzenienia się impulsu w komorach, co powoduje przedwczesny skurcz.


Czym są przedwczesne skurcze komorowe?

Jest to jedna z najczęściej występujących arytmii. Powstaje w wyniku zbyt szybkiego rozprzestrzenienia się impulsu w komorach, co powoduje przedwczesny skurcz. Dlatego nazywana bywa przedwczesnymi skurczami komorowymi. Jest to skurcz przedwczesny, ponieważ występuje przed normalnym rytmem serca.

Jakie są symptomy przedwczesnych skurczów komorowych?

Najczęściej pacjenci narzekają na uczucie palpitacji serca. Chociaż, częściej niż galopujący rytm serca, podają ?przeskoczenie? lub uczucie braku uderzenia serca. Niektórzy pacjenci odczuwają coś w rodzaju zatrzymania serca a inni mają wrażenie ?podskakiwania? serca. W związku z tym, że uderzenie następuje przedwcześnie, następne powstaje dopiero po dłuższej przerwie, nazywanej wyrównawczą, stąd odczucie zatrzymania.

Co powoduje przedwczesne skurcze komorowe?

W większości przypadków pojedyncze skurcze przedwczesne występują u zdrowej populacji. Stres i pewne stymulanty (jak herbata, kawa czy alkohol) mogą podnosić częstość występowania skurczów przedwczesnych. W niewielkiej ilości przypadków, skurcze przedwczesne są spowodowane przez chorobę podstawową jaką może być zawał lub niewydolność serca.

Konsekwencje skurczów przedwczesnych

Większość skurczów przedwczesnych nie wymaga leczenia lub wymaga go w minimalnej ilości.

Możliwości leczenia

Większość opcji leczenia opiera się na maskowaniu nieprzyjemnych objawów choroby. Leki takie jak beta-adrenolityki czy blokery kanałów wapniowych są zwykle używane, choć z różnym rezultatem.

 122 1Czytaj również

Nagły zgon sercowy

Nagły zgon sercowy występuje, gdy pacjent poddany jest nagłemu, bardzo szybkiemu rytmowi serca jak: migotanie komór, częstoskurcz komorowy i rzadziej częstoskurcz nadkomorowy.

Czym są arytmie?

Wyjaśniając najprościej, arytmia to nic innego jak nieregularny rytm serca.

Sen: zaburzenia oddychania przy wszczepionym ICD

Zaburzenia oddychania w czasie snu u pacjentów z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem (ICD) - czynnik ryzyka zgonu?

Migotanie przedsionków i leczenie przeciwzakrzepowe

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z ostatniego spotkania edukacyjnego dla Pacjentów Serca dla Arytmii, które odbyło się 19 grudnia 2017 roku.

Artykuły powiązane

Materiały

Częstoskurcz komorowy (VT)

2016-12-09
Materiały

Migotanie komór

2016-12-09
Materiały

Częstoskurcze nadkomorowe (SVT)

2016-12-09

Zapisz się do naszego Newslettera