Bradykardia i blok serca

Bradykardia znaczy po prostu ?wolny rytm serca?. Może wystąpić w związku z wieloma różnymi stanami np. blokiem serca.


Blok serca odnosi się do stanu, w którym normalnie powstające impulsy elektryczne są blokowane na pewnym etapie przewodzenia. W efekcie dochodzi do zatrzymania serca, spadku ciśnienia i często utraty przytomności.

Jakie są objawy bradykardii i bloku serca?

Ponieważ serce z wolnym rytmem nie może wygenerować wystarczającego przepływu krwi do mózgu, pacjenci często doświadczają epizodów omdleń. U niektórych pacjentów objawy mogą być bardzo subtelne jak: osłabienie, łatwa męczliwość czy utrata wigoru.

Co powoduje bradykardię i blok serca?

Częstą przyczyną tego stanu mogą być przyjmowane leki. W dzisiejszych czasach wielu pacjentów w podeszłym wieku przyjmuje różnorakie leki, które w różnych kombinacjach mogą skutkować wystąpieniem bradykardii. Wśród przyczyn rzadziej wymienia się też chorobę tarczycy i niewydolność serca oraz tzw. przyczyny nieuchwytne.

Konsekwencje bradykardii i bloku serca

Omdlenia i przejściowe utraty przytomności wysuwają się na pierwszy plan objawów. W niektórych przypadkach podczas omdlenia może dojść do urazu ciała podczas uderzenia o twarde podłoże. Częste są zatem urazy głowy oraz szyjki kości udowej.

Możliwości leczenia

118Jeżeli występuje konkretna przyczyna bradykardii i bloku na przykład przyjmowane leki, to należy natychmiast się jej pozbyć (czyli po konsultacji z lekarzem prowadzącym zmienić leczenie farmakologiczne). Większość pacjentów z epizodami bradykardii powinna być poddana wszczepieniu stymulatora serca.POPRZEDNI « AVNRT

Czytaj również

Rodzaje bloków serca

Blok odnogi pęczka Hisa. Bloki przedsionkowo-komorowe (AV)

MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW - praktyczny przewodnik dla pacjentów

MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW - praktyczny przewodnik dla pacjentów

Przedwczesne skurcze komorowe

To jedna z najczęściej występujących arytmii. Powstaje w wyniku zbyt szybkiego rozprzestrzenienia się impulsu w komorach, co powoduje przedwczesny skurcz.

Czym są arytmie?

Wyjaśniając najprościej, arytmia to nic innego jak nieregularny rytm serca.

Artykuły powiązane

Materiały

Bloki serca

2016-12-09
Materiały

Rodzaje bloków serca

2016-12-09

Zapisz się do naszego Newslettera