Zespół Wolffa-Parkinsona-White?a (WPW)

FOTO: Shutterstock

Jest to zespół arytmii, w którym obecna jest dodatkowa droga przewodzenia pomiędzy przedsionkiem i komorą.


Jakie są objawy zespołu WPW?

Najczęściej pacjenci odczuwają palpitacje serca, jednak w efekcie tego zaburzenia mogą pojawić się zarówno omdlenia jak i nagły zgon sercowy. Dzieci, w związku z brakiem różnorodnego słownictwa, często sygnalizują ból w klatce piersiowej. Większość pacjentów zaczyna prezentować objawy przed okresem nastoletniości, jednak część jest diagnozowana dopiero po wielu latach trwania objawów.
Diagnoza staje się łatwiejsza po wykonaniu badania EKG, nawet u pacjentów, u których nie występują ataki. W związku z obecnością dodatkowej drogi przewodzenia, w obrazie EKG widoczne są charakterystyczne cechy tzw. preekscytacji.

129 1

Co powoduje zespół WPW?

Zespół WPW powstaje w wyniku istnienia dodatkowej drogi przewodzenia w sercu. Jest to najczęściej sprawa wrodzona, jednak w wielu przypadkach przez wiele lat pozostaje ?niema?.
Podobnie jak w innych częstoskurczach nadkomorowych, tutaj również obecne są mechanizmy spustowe. Niektóre leki ziołowe, zimno czy gorąco, mogą powodować wystąpienie ataku częstoskurczu. Są to czynniki, które wyzwalają napad WPW.

129 2

Konsekwencje zespołu WPW

Większość pacjentów z WPW rozpoczyna leczenie wcześnie. Tym niemniej, bardzo szybkie rytmy serca mogą prowadzić do nagłych zgonów sercowych i epizodów omdleń.

Możliwości leczenia:

Jak wspomniano wyżej, przyjmowanie leków czy unikanie czynników prowokujących nie rozwiązuje sprawy ponieważ maskuje tylko chorobę. Leki mają znaczenie w redukowaniu liczby napadów. Preferowanym i najlepszym leczeniem zespołu WPW jest obecnie ablacja RF. Osiąga się tym zabiegiem skuteczność rzędu 98%.Czytaj również

Migotanie przedsionków i leczenie przeciwzakrzepowe

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z ostatniego spotkania edukacyjnego dla Pacjentów Serca dla Arytmii, które odbyło się 19 grudnia 2017 roku.

AVNRT

Nawrotny częstoskurcz węzłowy (AVNRT) występuje u około 0,2% dorosłych, głównie u kobiet. Nawrotny częstoskurcz węzłowy to przyspieszony, miarowy rytm serca o częstości 100-250/min, zwykle 140-220/min.

Specjalna broszura informacyjna na czas pandemii COVID19 dla pacjentów z migotaniem przedsionków

SPECJALNA BROSZURA INFORMACYJNA NA CZAS PANDEMII COVID19 DLA PACJENTÓW Z MIGOTANIEM PRZEDSIONKÓW

Bezdech senny po ablacji RF

Obturacyjny bezdech senny jako predyktor nawracającego migotania przedsionków u pacjentów po zabiegu ablacji RF

Artykuły powiązane

Wydarzenia

ZEGRZE 2019 - spotkanie integracyjne dla dzieci i młodzieży ze wszczepionymi stymulatorami oraz kardiowerterami - defibrylatorami serca

2019-09-06
Wydarzenia

Kampania edukacyjna: Dbaj o Serce – Profilaktyka i leczenie

2019-04-24
Materiały

Badania kardiologiczne

2018-12-16

Zapisz się do naszego Newslettera