Zespół Wolffa-Parkinsona-White?a (WPW)

FOTO: Shutterstock

Jest to zespół arytmii, w którym obecna jest dodatkowa droga przewodzenia pomiędzy przedsionkiem i komorą.


Jakie są objawy zespołu WPW?

Najczęściej pacjenci odczuwają palpitacje serca, jednak w efekcie tego zaburzenia mogą pojawić się zarówno omdlenia jak i nagły zgon sercowy. Dzieci, w związku z brakiem różnorodnego słownictwa, często sygnalizują ból w klatce piersiowej. Większość pacjentów zaczyna prezentować objawy przed okresem nastoletniości, jednak część jest diagnozowana dopiero po wielu latach trwania objawów.
Diagnoza staje się łatwiejsza po wykonaniu badania EKG, nawet u pacjentów, u których nie występują ataki. W związku z obecnością dodatkowej drogi przewodzenia, w obrazie EKG widoczne są charakterystyczne cechy tzw. preekscytacji.

129 1

Co powoduje zespół WPW?

Zespół WPW powstaje w wyniku istnienia dodatkowej drogi przewodzenia w sercu. Jest to najczęściej sprawa wrodzona, jednak w wielu przypadkach przez wiele lat pozostaje ?niema?.
Podobnie jak w innych częstoskurczach nadkomorowych, tutaj również obecne są mechanizmy spustowe. Niektóre leki ziołowe, zimno czy gorąco, mogą powodować wystąpienie ataku częstoskurczu. Są to czynniki, które wyzwalają napad WPW.

129 2

Konsekwencje zespołu WPW

Większość pacjentów z WPW rozpoczyna leczenie wcześnie. Tym niemniej, bardzo szybkie rytmy serca mogą prowadzić do nagłych zgonów sercowych i epizodów omdleń.

Możliwości leczenia:

Jak wspomniano wyżej, przyjmowanie leków czy unikanie czynników prowokujących nie rozwiązuje sprawy ponieważ maskuje tylko chorobę. Leki mają znaczenie w redukowaniu liczby napadów. Preferowanym i najlepszym leczeniem zespołu WPW jest obecnie ablacja RF. Osiąga się tym zabiegiem skuteczność rzędu 98%.Czytaj również

Migotanie komór

Jest to niezwykle szybki i chaotyczny rytm wywodzący się z komór, prowadzący do całkowitej utraty koordynacji skurczów komór i skutkujący całkowitym upośledzeniem krążenia krwi co w efekcie prowadzić może do twz. nagłego zgonu sercowego.

Ablacja podłoża zaburzeń rytmu serca - Epikardialnej

Ablacja zasadniczo jest metodą usuwania źródeł zaburzeń rytmu serca w tym przypadku bez konieczności otwarcia klatki piersiowej (metoda nie wymaga wykonania operacji serca).

Co nowego w arytmologii?

W ciągu ostatniego roku mogliśmy zaobserwować liczne postępy w dziedzinie elektrofizjologii klinicznej. Artykuły z prasy światowej donosiły o nowych lekach przeciwkrzepliwych zapobiegających udarom jako powikłaniu migotania przedsionków.

Menopauza: czynniki ryzyka nagłego zgonu sercowego (NZK)

Wraz ze starzeniem się populacji istotnie wzrasta ryzyko chorób układu sercowo- naczyniowego obejmujące ryzyko wystąpienia nagłego zgonu sercowego.

Artykuły powiązane

Wydarzenia

ZEGRZE 2019 - spotkanie integracyjne dla dzieci i młodzieży ze wszczepionymi stymulatorami oraz kardiowerterami - defibrylatorami serca

2019-09-06
Wydarzenia

Kampania edukacyjna: Dbaj o Serce – Profilaktyka i leczenie

2019-04-24
Materiały

Badania kardiologiczne

2018-12-16

Zapisz się do naszego Newslettera