Zespół Wolffa-Parkinsona-White?a (WPW)

FOTO: Shutterstock

Jest to zespół arytmii, w którym obecna jest dodatkowa droga przewodzenia pomiędzy przedsionkiem i komorą.


Jakie są objawy zespołu WPW?

Najczęściej pacjenci odczuwają palpitacje serca, jednak w efekcie tego zaburzenia mogą pojawić się zarówno omdlenia jak i nagły zgon sercowy. Dzieci, w związku z brakiem różnorodnego słownictwa, często sygnalizują ból w klatce piersiowej. Większość pacjentów zaczyna prezentować objawy przed okresem nastoletniości, jednak część jest diagnozowana dopiero po wielu latach trwania objawów.
Diagnoza staje się łatwiejsza po wykonaniu badania EKG, nawet u pacjentów, u których nie występują ataki. W związku z obecnością dodatkowej drogi przewodzenia, w obrazie EKG widoczne są charakterystyczne cechy tzw. preekscytacji.

129 1

Co powoduje zespół WPW?

Zespół WPW powstaje w wyniku istnienia dodatkowej drogi przewodzenia w sercu. Jest to najczęściej sprawa wrodzona, jednak w wielu przypadkach przez wiele lat pozostaje ?niema?.
Podobnie jak w innych częstoskurczach nadkomorowych, tutaj również obecne są mechanizmy spustowe. Niektóre leki ziołowe, zimno czy gorąco, mogą powodować wystąpienie ataku częstoskurczu. Są to czynniki, które wyzwalają napad WPW.

129 2

Konsekwencje zespołu WPW

Większość pacjentów z WPW rozpoczyna leczenie wcześnie. Tym niemniej, bardzo szybkie rytmy serca mogą prowadzić do nagłych zgonów sercowych i epizodów omdleń.

Możliwości leczenia:

Jak wspomniano wyżej, przyjmowanie leków czy unikanie czynników prowokujących nie rozwiązuje sprawy ponieważ maskuje tylko chorobę. Leki mają znaczenie w redukowaniu liczby napadów. Preferowanym i najlepszym leczeniem zespołu WPW jest obecnie ablacja RF. Osiąga się tym zabiegiem skuteczność rzędu 98%.Czytaj również

Zespół Brugadów

Zespół Brugadów jest dziedzicznie uwarunkowaną (autosomalnie dominująco, z niepełną penetracją genową) arytmogenną chorobą.

Obturacyjny bezdech senny a ryzyko udaru

Obturacyjny bezdech senny może zwiększać ryzyko udaru u pacjentów z migotaniem przedsionków: odniesienie do skali CHADS2

Badania kardiologiczne

Jak stawiana jest diagnoza arytmii? Wykaz badań kariologicznych

Arytmie u dzieci. Zaburzenia rytmu serca i przewodzenia

Węzeł zatokowo-przedsionkowy, zwany też węzłem zatokowym, jest nadrzędnym ośrodkiem bodźcotwórczym; rytm zatokowy to rytm prawidłowy.

Artykuły powiązane

Wydarzenia

ZEGRZE 2019 - spotkanie integracyjne dla dzieci i młodzieży ze wszczepionymi stymulatorami oraz kardiowerterami - defibrylatorami serca

2019-09-06
Wydarzenia

Kampania edukacyjna: Dbaj o Serce – Profilaktyka i leczenie

2019-04-24
Materiały

Badania kardiologiczne

2018-12-16

Zapisz się do naszego Newslettera