TELEKARDIOLOGIA - Szybciej! Taniej! Bezpieczniej!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dla pacjentów i lekarzy 13.11.2014r w Pałacu Staszica PAN na Krakowskim Przedmieściu o godz. 16.00.


Wystąpią:

Marek Dziubiński (Prezes MEDICALgorithmics)
- Telekardiologia w Stanach Zjedoczonych i Europie

Maciej Witucki (Przewodniczący Rady Nadzorczej Orange Polska)
- Czy rozwiązania IT są gotowe na wdrożenie telemedycyny w Polsce?

Maciej Sterliński (Profesor Instytutu Kardiologii w Warszawie)
- Możliwości zdalnego monitoringu urządzeń wszczepialnych a redukcja kolejek do specjalistów

Janusz Kaszuba (Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia)
- Możliwości wprowadzenia usług telemedycznych w Polsce

Łukasz Szumowski (Profesor Instytutu Kardiologii w Warszawie)
- Co pokazało badanie TELEMARC? Zastosowanie nieinwazyjnych systemów wielodobowego monitoringu rytmu serca.

Tomasz Szelągowski (Członek Zarządu European Patient's Forum)
- Rola stowarzyszeń pacjentów we wdrażaniu nowych technologii w medycynie

Radosław Sierpiński (Członek Zarządu ?Serce dla Arytmii?)
- Dostępność rozwiązań telekardiologicznych dla polskich pacjentów

Rejestracja na stronie www.telemarc.pl

Z roku na rok rośnie liczba pacjentów z chorobami serca. Tylko w Polsce w ubiegłym roku wszczepiono ponad 32 tysiące stymulatorów pracy serca lub kardiowerterów. Są to pacjenci, którzy wymagają stałej opieki specjalistycznej. Rozwój technologii pozwala na współpracę interdyscyplinarną: informatyki, telekomunikacji i medycyny. Dzięki temu chorzy z implantami kardiologicznymi mogą być na bieżąco monitorowani, bez konieczności odbywania każdej wizyty w ośrodku medycznym (Wg danych z raportu fundacji Watch Health Care, średni czas oczekiwania na wizytę u kardiologa to 3,7 miesiąca). ?Ograniczenie liczby wizyt lekarskich, skrócenie kolejek do specjalistów i możliwość zdalnego kontrolowania urządzeń wszczepialnych ? to jedne z celów telemedycyny ? mówi Wojciech Jeżewski z firmy Medtronic Poland ? chcemy, aby pacjenci, którzy mają nasze urządzenia, nie tracili czasu i energii na dojazdy tylko po to żeby, usłyszeć, że urządzenie działa poprawnie lub dowiedzieli się natychmiast, że ich stan zdrowia się pogarsza?.

Telemedycyna w kardiologii wykorzystywana jest już na etapie stawiania diagnozy. Pacjenci cierpiący na arytmię, u których tradycyjne metody diagnostyczne np. próba wysiłkowa,echo serca czy Holter EKG, nie wykryły jej przyczyny, mogą odnieść znaczące korzyści ze stosowania urządzeń służących do  długotrwałego monitoringu pracy serca. Elektroniczne przesyłanie danych pozwala na skrócenie czasu od wykrycia epizodu do rozpoczęcia terapii do kilku/ kilkunastu godzin. Prowadzone w Instytucie Kardiologii badanieTELEMARC, porównujące 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera z długoterminowym nieinwazyjnym monitorowaniem rytmu serca wykazało, że metoda klasyczna pozwoliła na postawienie diagnozy arytmii w 39% przypadków, zaś monitoring długoterminowy umożliwił właściwe zdiagnozowanie przeszło 65% pacjentów z zaburzeniami rytmu serca. Badanie TELEMARC pokazało, jak dużą skuteczność diagnostyczną możemy osiągnąć stosując rozwiązania telekardiologiczne u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca. Pozwala to na szybkie postawienie diagnozy i natychmiastowe wdrożenie właściwego leczenia zapobiegającego dalszemu postępowi choroby. Możemy dzięki temu skuteczniej chronić pacjentów przed powikłaniami arytmii i niepełnosprawnością- mówi Prof. Łukasz Szumowski z Instytutu Kardiologii w Warszawie.

Kluczowym zadaniem telemedycyny jest przeniesienie świadczeń medycznych z ośrodków medycznych do domu pacjenta. Szczególne znaczenie ma to w okresie rekonwalescencji i zalecanej rehabilitacji. 2008 r. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne wprowadziło model hybrydowej rehabilitacji kardiologicznej, która rozpoczyna się na oddziale szpitalnym, a następnie, dzięki telemedycynie, jest kontynuowana w miejscu zamieszkania/ przebywania pacjenta. Jak wskazują najnowsze badania 80 ? 90% pacjentów nie ma wskazań medycznych do odbywania zajęć rehabilitacyjnych na oddziałach szpitalnych. Wszelka aktywność fizyczna chorych: marsze, gimnastyka, jazda na rowerze stacjonarnym, może być monitorowana i na bieżąco przesyłana drogą elektroniczną lekarzowi.

Podczas odbywającego się 2 września  dorocznego kongresu Europejskiego stowarzyszenia kardiologów zostały omówione korzyści wynikające z zastosowania telemonitoringu z perspektywy pacjentów, szpitali i płatników. Dr Christophie Leclercq ze Szpitala Uniwersyteckiego w Renes (Francja) tak podsumowuje swoje badania ?zdalny monitoring jest opcją leczenia, która wyraźnie poprawia stan zdrowia pacjentów, nie generując dodatkowych kosztów dla szpitali lub płatników. System ten powinien być szeroko stosowany, a prowadzone przez lekarzy badania kontrolne oraz technologia monitoringu domowego powinny być odpowiednio refundowane?.

Korzyści wynikające z telemedycyny to między innymi:

  • Krótsze kolejki do specjalistów w ośrodkach zdrowia przy stałej kontroli pacjentów będących na etapie diagnozy lub leczenia.
  • Komfort i bezpieczeństwo chorych, którzy mogą wykonywać swoją pracę czy udzielać się społecznie.
  • Obniżenie kosztów pozamedycznych np. transportu chorych na kontrole lekarskie.
  • Możliwość szybkiej reakcji w momencie pogorszenia się stanu pacjenta.
  • Szybsza i pewniejsza diagnoza badanego.


Zdalne badania kontrolne są już refundowane w Niemczech i w Wielkiej Brytanii. W Polsce czas na wdrożenie! Pomimo stałego rozwoju kardiologii i wysokiej pozycji polskich specjalistów na świecie, dopiero rozpoczynają się rozmowy o wprowadzeniu regulacji prawnych dotyczących telemedycyny i jej refundacji w ramach gwarantowanych świadczeń zdrowotnych.Czytaj również

TELEKARDIOLOGIA - Szybciej! Taniej! Bezpieczniej!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dla pacjentów i lekarzy 13.11.2014r w Pałacu Staszica PAN na Krakowskim Przedmieściu o godz. 16.00.

Ogniem czy lodem?

Ogniem czy lodem - która metoda ablacji jest najskuteczniejsza?

Współczesne metody leczenia przeciwkrzepliwego

Już na początku zeszłego stulecia w Wiedniu Carl J. Rothberger i Heinrich Winterberg oraz sir Thomas Lewis w Londynie niezależnie od siebie dokonali pierwszego w historii elektrokardiograficznego zapisu migotania przedsionków (AF) .

Niewydolność serca - materiały po spotkaniu z dr Wojciechem Nowakiem

Zapraszamy do pobrania materiałów edukacyjnych po spotkaniu edukacyjnym, które odbyło się 27 lutego w Instytucie Kardiologii nt. niewydolności serce.

Artykuły powiązane

Materiały

TELEMEDYCYNA

2016-12-09
Materiały

PocketECG

2016-02-08

Zapisz się do naszego Newslettera