PocketECG

FOTO: Pixabay

Bardzo ważnym nurtem telemedycyny jest telekardiologia. Należy zaznaczyć, że jest ona zarazem jedną z jej najstarszych gałęzi.


Dzięki zastosowaniu specjalistycznej aparatury, chory nie musi za każdym razem chodzić na kontrolę do lekarza. Oszczędza czas, a jednocześnie przeprowadza niezbędne badania w dogodnych warunkach, we własnym domu.

Docelowo zamierzeniem telekardiologii jest objęcie opieką wszystkich pacjentów, którzy mają objawy chorób układu krążeniowego. Opieka ta ma nadzorować daną osobę w ciągu całej doby. Natomiast ma polegać na zdalnej diagnostyce i na zdalnej kardiologicznej kontroli. Ponadto ma umożliwiać telekonsultacje z lekarzem oraz telemonitoring. Usługi telekardiologiczne mogą służyć doraźnej pomocy, a także pomocy osobom przewlekle chorym, wymagającym stałej opieki lekarskiej. W przyszłości większość pacjentów będzie leczona za pomocą komputera domowego. Sieci komputerowe będą łączyć pacjentów i lekarzy.

System PocketECG jest najbardziej kompleksowym na świecie rozwiązaniem telemetrycznym, służącym do diagnostyki zaburzeń rytmu serca. Umożliwia bardzo długą diagnostykę (od 24 godzin do wielu tygodni), jednocześnie zapewniając dokładność analizy typową dla standardowego systemu holterowskiego. W odróżnieniu od tzw. event holterów PocketECG zapewnia zdalny dostęp do całkowitego zapisu EKG. System zgodny jest ze standardami holterowskimi i w przypadku krótkich badań, raport wynikowy jest identyczny ze standardem wyników wygenerowanych przez klasyczny system holterowski. Sercem systemu PocketECG są inteligentne algorytmy analizujące sygnał EKG w czasie rzeczywistym. System PocketECG opracowany został przez polskich naukowców. Jest przedmiotem kilku międzynarodowych zgłoszeń patentowych zapewniających ochronę wynalazku m.in. w krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych.
W periodyku Cardiology Journal ukazał się niedawno artykuł autorstwa Dr. Marka Dziubińskiego porównujący skuteczność działania różnych systemów telemedycznych do diagnozowania arytmii w pomiarze ciągłym i czasie rzeczywistym.

Holter monitoring

Systemy te opierają się na ciągłym zapisie EKG zapisywanym w pamięci urządzenia, co umożliwia późniejszą analizę, kiedy pacjent zgłosi się do lekarza. Współczesne urządzenia tego typu są małe i poręczne i umożliwiają zapisy EKG nawet do dwóch tygodni. Po zebraniu zapis jest przesyłany do komputera, gdzie podlega analizie przez specjalistę. Największą zaletą jest możliwość uzyskania ciągłego zapisu EKG i jednocześnie uzyskanie reprezentatywnej ilości ewentualnych epizodów arytmii. System samodzielnie rozpoznaje zespoły PQRS, zlicza patologie oraz prawidłowe rytmy serca. Najpoważniejszym ograniczeniem tej metody jest niemożliwość oceny EKG w trybie real time. Również brak dobrej współpracy pacjenta przy zapisach dłuższych niż 48h oraz kiepska jakość sygnałów EKG należą do poważnych wad tego monitorowania.

Event monitoring

Jest to system typu patient-activating, opierający się na nieciągłym zapisie EKG, a włączający się jedynie na polecenie pacjenta. Nie wymaga nieprzerwanego noszenia elektrod EKG- w wypadku epizodu arytmii pacjent nakleja elektrodę i rozpoczyna zapis EKG. Następnie zebrane dane muszą być wysłane za pomocą telefonu do specjalisty, który dokonuje analizy zapisu. Zaletą tego systemu monitorowania jest znaczny komfort dla pacjenta zwłaszcza w sytuacji wrażliwej skóry czy złej tolerancji przyczepionych na stałe elektrod. Zwykle Event Monitoring ma około 6min pamięć zdarzenia więc funkcjonuje podobnie jak systemy w trybie real time. Głównym ograniczeniem metody jest fakt pewnego opóźnienia zapisu w przypadku nieciągłego zapisu EKG- jeżeli pacjent podczas epizodu poczuje się słabo i nieco później aktywuje zapis zwykle jest już za późno żeby wychwycić zdarzenie. Inną wadę stanowi konieczność umiejętności przez pacjenta obsługi tego stosunkowo skomplikowanego systemu- co znacznie pogarsza poziom complience.
Pewną modyfikację tego systemu stanowi jego wersja looping- czyli z zapętlającym się zapisem EKG, w którym zapis jest ciągły a elementy starszego EKG są zastępowane przez nowsze. Omija to ograniczenie wcześniejszego systemu dotyczące opóźnienia zapisu. Wadę stanowi konieczność ciągłego podłaczenia do elektrod EKG. Pozostałe wady są tożsame z systemem ?bez zapętlania?: konieczność telefonicznej transmisji danych, niemożność zbierania zapisu ze zdarzeń asymptomatycznych oraz ograniczona pamięć wewnętrzna.

Atrial fibrillation auto-trigger monitoring (AFM)

Następnym stopniem ewolucji zapisu nieciągłego było wprowadzenie AFM. System ten służy do zapisu w trybie real time celem wykrycia napadowych arytmii. Urządzenie umożliwia wykrycie objawowych oraz części nieobjawowych epizodów arytmii. Ten system dysponuje zapisem pętlowym umożliwiającym zapis EKG poprzedzający epizod arytmii oraz procesor pozwalający na analizę rytmu serca pacjenta. W zależności od odstępów RR lub częstości rytmu urządzenie podejmuje decyzję o zapisie EKG. AFM nie dysponuje możliwością oceny morfologii zespołów PQRS więc nie może być użyty do oceny arytmii komorowych. Główne wady tego systemu to: ograniczona pamięć wewnętrzna, potencjalne podrażnienie skóry przez przylegające elektrody, complience pacjenta- dane muszą być przesyłane telefonicznie oraz niemożliwość oceny arytmii komorowych.

Mobile cardiac telemetry (MCT)

Najnowszym wcieleniem nieciągłego zapisu EKG jest MCT. System ten umożliwia ocenę EKG w trybie real time. Jest to urządzenie podobne do AFM jednak wyposażone w większą pamięć mogącą pomieścić ponad 24 godzinny zapis. Ponadto urządzenie w odstępach 10 minutowych wysyła fragment 30 sekundowego EKG celem oceny trendu zapisu. Pacjent ma możliwość przesyłania wszystkich objawowych epizodów tak jak ma to miejsce w pozostałych systemach zapisu nieciągłego. Zaletą MCT jest używanie systemu telefonii komórkowej do przesyłania zapisów, co poprawia complience pacjentów i umożliwia ich pełną mobilność. Największym plusem tego urządzenia jest możliwość generowania podstawowych informacji o HR oraz AF burden, co okazuje się przydatne u pacjentów po zabiegu ablacji. Dużym problemem tego systemu wydaje się być metodologia generowania trendów HR oraz AF burden. Należy pamiętać, że trendy są tworzone w oparciu o 30 sekundowe ?urywki? zapisów, co w efekcie prowadzi do tego, że trend jest skonstruowany z 5% ekstrapolacji zapisu, co może być bardzo mylące dla oceniającego zapisy. Pozostałe wady systemu to: konieczność współpracy pacjenta (przy wymianie baterii w urządzeniu), możliwość podrażnienia skóry przez elektrody i wysokie koszty oceny przez specjalistę.

PocketECG

Dowiedz się więcej

Pocket ECG jest systemem łączącym możliwości zapisu w trybie real time wraz z samo uczącym się algorytmem interpretującym zespoły QRS oraz interpretującym ich morfologię i HR z opóźnieniem nie przekraczającym 3,5s. Detekcja epizodów AF plasuje się na poziomie 94-95%, a ocena morfologii QRS i arytmii komorowych 93-99%. Osiągnięta czułość jest porównywalna z najnowocześniejszymi urządzeniami typu Holter. Ale dane z PocketECG są generowane z opóźnieniem około 3,5s, a Holterowskie, jako że jest to system offline muszą być najpierw zebrane, a dopiero potem ocenione. Tak szybka ocena i klasyfikacja sygnału jest głównym wyzwaniem współczesnych systemów monitorujących. Ten skomplikowany proces wiąże się z faktem szybkiego uczenia się sygnału przez algorytm,stworzenie własnych wzorców morfologicznych i automatyczne podjęcie decyzji klasyfikacyjnej. Dlatego tak ważne jest uzsykanie niezakłóconego sygnału EKG, który umożliwi sprawną pracę systemu.

Zalety systemu

Największą zaletą systemu PocketECG jest fakt połączenia wszystkich największych osiągnieć zapisu ciągłego metodą holterowską z możliwościami zapisu w trybie real time. Metoda ta automatycznie rozpoznaje morfologię zespołów PQRST i zlicza prawidłowe oraz patologiczne rytmy. Urządzenie przesyła cały zapis EKG poprzez telefon komórkowy i zapewnia bieżący dostęp do aktualnych raportów. Raport pokazujący numerycznie podsumowanie całego zapisu może zostać wzbogacony przez dodanie poszczególnych fragmentów zapisu EKG. Ten sposób prezentacji wyników pozwala zaoszczędzić czas opisującego lekarza, jednocześnie obniżając koszt badania. Pacjent ma też możliwość zaznaczenia objawowego epizodu, tak jak miało to miejsce przy poprzednich urządzeniach do zapisu nieciągłego. Dzięki temu, że system działa w trybie real time, umożliwia obejrzenie raportu i zapisu w dowolnym momencie przez lekarza za pośrednictwem internetu.
Jest szczególnie użyteczny u pacjentów po zabiegu ablacji migotania przedsionków, u osób przyjmujących leki antyarytmiczne oraz w detekcji asymptomatycznych epizodów AF. Zapewnia również na bieżąco dostęp do zapisu EKG pacjenta wraz z analizą. Wszystkie statystyki dotyczące arytmii wykonywane są w oparciu o detekcję poszczególnych uderzeń serca podobnie jak w systemach holterowskich. Ograniczeniami metody są możliwość podrażnienia skóry przez elektrody oraz konieczność współpracy pacjenta przy wymianie baterii w urządzeniu.
Nowy system ambulatoryjnego monitorowania zaburzeń rytmu serca w sposób ciągły omija większość ograniczeń poprzednich metod. Zapewnia to jakościowo lepsze monitorowanie arytmii i umożliwia bieżący dostęp do szerokich danych.

Marek Dziubiński, Cardiology Journal 2011, Vol. 18, No. 4, pp. 454?460Czytaj również

Częstoskurcz przedsionkowy (AT)

Częstoskurcz przedsionkowy (AT) może mieć charakter napadowy lub utrwalony, zwykle rytm przedsionków utrzymuje się w granicach 100 ? 250/min.

Sahaja Joga. Wartościowe wsparcie w leczeniu arytmii?

Joga to jeden z sześciu systemów filozofii indyjskiej i zbiór dyscyplin duchowych. Joga zajmuje się związkami między ciałem, umysłem, świadomością i duchem.

AVNRT

Nawrotny częstoskurcz węzłowy (AVNRT) występuje u około 0,2% dorosłych, głównie u kobiet. Nawrotny częstoskurcz węzłowy to przyspieszony, miarowy rytm serca o częstości 100-250/min, zwykle 140-220/min.

Przedwczesne skurcze komorowe

To jedna z najczęściej występujących arytmii. Powstaje w wyniku zbyt szybkiego rozprzestrzenienia się impulsu w komorach, co powoduje przedwczesny skurcz.

Artykuły powiązane

Materiały

TELEMEDYCYNA

2016-12-09
Wydarzenia

TELEKARDIOLOGIA - Szybciej! Taniej! Bezpieczniej!

2016-12-08

Zapisz się do naszego Newslettera