Materiały

Migotanie przedsionków jako choroba społeczna

2016-12-09
Materiały

Arytmie u dzieci. Zaburzenia rytmu serca i przewodzenia

2016-12-09
Materiały

Częstoskurcz komorowy (VT)

2016-12-09
Materiały

Zespół Wolffa-Parkinsona-White?a

2016-12-09
Materiały

Częstoskurcz przedsionkowy (AT)

2016-12-09
Częstoskurcz przedsionkowy (AT) może mieć charakter napadowy lub utrwalony, zwykle rytm przedsionków utrzymuje się w granicach 100 ? 250/min.  Powstaje w przedsionkach, najczęściej poza węzłem zatokowym.
Materiały

Trzepotanie przedsionków

2016-12-09
Trzepotanie przedsionków może być przejściowym zaburzeniem rytmu serca lub stanowić przewlekłą i nawracającą chorobę.
Materiały

AF - Migotanie przedsionków

2016-12-09
Migotanie przedsionków (AF) jest najczęściej diagnozowaną arytmią i dotyczy niemal 2% populacji światowej.  Częstość występowania wzrasta z wiekiem I niemal 9% osób po 80 roku życia prezentuje obajwy migotania.
Materiały

Bloki serca

2016-12-09
Bloki przedsionkowo- komorowe dotyczy zaburzeń przewodnictwa w układzie bodźco - przewodzącym między przedsionkiem a komorą.
Materiały

AVNRT

2016-12-09
Nawrotny częstoskurcz węzłowy (AVNRT) występuje u około 0,2% dorosłych, głównie u kobiet. Nawrotny częstoskurcz węzłowy to przyspieszony, miarowy rytm serca o częstości 100-250/min, zwykle 140-220/min.
Materiały

TELEMEDYCYNA

2016-12-09
Jedna z najnowszych form świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej łącząca w sobie elementy telekomunikacji, informatyki oraz medycyny.
Materiały

Zespół Wolffa-Parkinsona-White?a (WPW)

2016-12-09
Jest to zespół arytmii, w którym obecna jest dodatkowa droga przewodzenia pomiędzy przedsionkiem i komorą.
Materiały

Zespół chorej zatoki

2016-12-09
Znany również jako zespół tachy-brady, zespół chorej zatoki jest częstą grupą zaburzeń rytmu serca wynikających z niewydolności węzła przedsionkowo-zatokowego.

Zapisz się do naszego Newslettera