Wyniki wyszukiwania

Materiały

Ablacja podłoża zaburzeń rytmu serca - Epikardialnej

2018-12-09,
Ablacja zasadniczo jest metodą usuwania źródeł zaburzeń rytmu serca w tym przypadku bez konieczności otwarcia klatki piersiowej (metoda nie wymaga wykonania operacji serca).
czytaj dalej
Materiały

Zespół długiego QT

2016-12-09,
Zespół długiego odstępu QT (LQTS) jest to wrodzony lub nabyty zespół, związany z komorowymi zaburzeniami rytmu serca. Charakteryzuje się występowaniem napadowego wielokształtnego częstoskurczu komorowego i zagrażającego nagłego zgonu sercowego.
czytaj dalej
Materiały

Czym są arytmie?

2016-12-09,
Wyjaśniając najprościej, arytmia to nic innego jak nieregularny rytm serca.
czytaj dalej
Materiały

Co nowego w arytmologii?

2016-12-09,
W ciągu ostatniego roku mogliśmy zaobserwować liczne postępy w dziedzinie elektrofizjologii klinicznej. Artykuły z prasy światowej donosiły o nowych lekach przeciwkrzepliwych zapobiegających udarom jako powikłaniu migotania przedsionków.
czytaj dalej

Polecamy

Zapisz się do naszego Newslettera